Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Интрига около мултиплексите

Голяма интрига се заформи през седмицата и около търга за рекламната кампания на цифровизацията на телевизионния ефир. Причината е, че преди да се произнесе по внесените срещу конкурса жалби, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) реши да даде зелена светлина за сключването на договора между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководеното от медийния бос Красимир Гергов обединение Ти Си Ти Ви, в което влизат Арчър Айдиас, Пиеро 97 МА и социологическата агенция Сова 5.


В началото на октомври консорциумът спечели поръчката за 10 млн. лв. без каквато и да е конкуренция, след като остана единствен кандидат. Другите двама участници - обединенията Макс Информ и ДВБ - Т Консулт, бяха отстранени от надпреварата още при разглеждането на техническите оферти и до отваряне на ценовите им предложения така и не се стигна. Затова сега само може да гадаем дали предложената от Ти Си Ти Ви ценова оферта от 8.31 млн. лв. без ДДС и постигнатата техническа оценка от 48.7 точки е била най-изгодната.


От транспортното министерство обясниха, че двамата участници са отстранени, тъй като не отговаряли на формалните условия, заложени в поръчката, а и внесените от тях документи били непълни, което впоследствие се оказа, че не е точно така.


В края на октомври Макс Информ и ДВБ - Т Консулт внесоха жалби в КЗК и настояха за преразглеждане на поръчката, с което подписването на договора с Ти Си Ти Ви трябваше да се отложи до окончателното произнасяне на антимонополния орган. И въпреки че той все още не е представил официалното си становище по казуса, от публикуваното на сайта му на 6 ноември определение става ясно, че се допуска предварително изпълнение на заповедта на министъра на транспорта, което на практика разрешава сключването на контракт с консорциума Ти Си Ти Ви.


Според КЗК напълно премахнати са всички пречки за сключването на окончателен договор с единствения допуснат до класиране кандидат. Като мотиви са посочени повишеният обществен интерес към процеса по преминаване към цифрово телевизионно и радиоизлъчване и изключително важната роля на неговата реклама, което впрочем налагало и бързото реализиране на предмета на поръчката. В допълнение може би е необходимо да отбележим, че Комисията за защита на конкуренцията има право да допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително и такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.


По закона обаче това решение също може да се обжалва пред Върховния административен съд и от това си право вече се е възползвал един от отстранените участници - ДВБ - Т Консулт. В края на миналата седмица (16 ноември) той е внесъл жалба, а становище по казуса се очаква да излезе до месец. В жалбата се изтъква, че в конкретния случай не става въпрос за защита на особено важни държавни и обществени интереси, както и че се смесвали и сроковете за въвеждане на цифровото телевизионно радиоразпръскване със започването на рекламната кампания, които на практика нямали общо помежду си. Освен това в ползва на предварителното решение се посочвал и ангажиментът на страната към Европейската комисия за бързото приключване на процеса, което е предмет на друга поръчка, и тя не е свързана със самата информационна кампания.


Съществува и известно разминаване в сроковете, в които е необходимо да започне рекламата на дигитализацията на телевизионния ефир. Според Закона за електронните съобщения това е трябвало да се случи не по-късно от първи септември тази година, така че населението да има достатъчно време да се подготви за прехода, а реално транспортното министерство е избрало изпълнител на 12 октомври. Затова, според ДВБ - Т Консулт, определението на антимонополния орган не е мотивирано и съществуват два варианта - или кампанията вече е стартирала в началото на септември, без ведомството да е избрало изпълнител, или поставеният срок поначало е нарушен, с което държавата сама нарушавала обществения интерес.


Въпреки жалбата обаче транспортното министерство може да подпише договор с избрания изпълнител Ти Си Ти Ви, преди да излезе официалното определение на съда. Подобни казуси съществували в практиката, коментират юристи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във