Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТЕРНЕТ-ПРИМАМКИТЕ НА ДЕЛТА СТОК

Българските инвеститори вече могат да търгуват на международните парични и капиталови пазари директно през ИНТЕРНЕТ, и то като ползват софтуер на родния ни език. Услугата предлага уеб-страницата на инвестиционния посредник Делта сток. Потребителите само трябва да си открият сметка при финансовата къща, срещу което ще получат парола и могат да влизат в сайта, чрез който ще извършват желаните от тях сделки. Засега клиентите на тази услуга са стотина. Те могат да правят четири вида онлайн сделки в чужбина. До момента най-много се използва възможността за търговия с валута на маржин. Предимствата, които предлага финансовата къща, са, че могат да се инвестират и много дребни суми. Минималното количество пари, които клиентът трябва да остави в Делта сток, е 200 лева. Срещу тях той има право да ползва маржин от 1 процент. С такъв депозит е възможно да се купува или продава валута за 100 пъти по-голяма сума, в случая - 20 хил. лева. Друг плюс е, че за този вид сделки посредникът не взема комисиона. Делта сток печели от спреда (разликата) в офертите за покупка или продажба на щатски долари, левове, евро, швейцарски франкове, йени и английски лири. Те обаче са доста изгодни за клиентите на компанията - средно по 10 пипса. Ако курс купува на Делта сток например за американския долар е 0.9150 за евро, посредникът ще продава за 0.9160 щ. долара за евро. Търговията на маржин увеличава значително възможността да се печелят пари и когато сумата на вложението е малка. Защото ако се инвестират 200 лв. и чрез тях се закупят например йени за 20 хил. лв., покачването на курса на японската валута само с 1% ще донесе доходност от нови 200 лв., или възвращаемост на инвестицията от 100 процента. Естествено рискът също е много голям, тъй като в случай че котировките на йената се понижат пак с 1%, клиентът на Делта сток ще загуби цялата вложена сума от 200 лева. Така че на маржин е добре да се търгува само с пари, които инвеститорът е готов да загуби без големи притеснения. Така или иначе, това е своеобразно тото, при което обаче има и някаква логика. Подобна лотария е предназначена за хора, които желаят да си поиграят онлайн на международните парични пазари, точно както го правят банковите дилъри. Допреди година-две този начин на търговията не бе достъпен за дребните спестители по целия свят, но благодарение на бързите комуникации чрез ИНТЕРНЕТ вече набира скорост. Клиентите на Делта сток могат да търгуват с валута и чрез новата система, наречена Еф Екс мини. Тя също дава възможност за маржин от 1%, но минималната сума, която може да се вложи, е 500 щатски долара. Тази система дава възможност на инвеститорите да ползват графики на движението на основните валути, но затова пък посредникът удържа комисиона в размер на 2.50 щ. долара на лот (един лот от тази система е за 10 хил. щ. долара). Освен това, ако клиентът използва Еф Екс мини и остане на дадена валутна позиция след края на работния ден, дължи на Делта сток такса от 0.50 лв. на лот. За препоръчване е тази услуга да се ползва от професионалисти, които могат да анализират допълнителната информация, която им предоставя посредникът. На капиталовите пазари Делта сток предлага търговия само с американски акции и индекси. Тук разрешеният маржин е 25%, а минималната сума за инвестиране - 5 хил. щ. долара. Комисионата при сделки с книжа от САЩ варира от 11 до 17 щ. долара в зависимост от броя на осъществените от клиента операции за определен период от време. Освен това тези, които използват същата услуга, трябва да плащат и месечна такса от 30 или 60 щ. долара.Четвъртият онлайн продукт на финансовата къща са т. нар. Договори за разлики. Тези ценни книжа се издават на основата на акции или облигации на западни компании, като движението в цената им е свързано с колебанията в стойността на съответните дружества. Емитенти са финансови къщи от Великобритания и САЩ - контрагенти на Делта сток. Купувачът на договорите обаче не придобива същински акции, а тяхно подобие. Тези книжа са изгодни, защото се избягват транзакционните разходи. Делта сток получи лиценз за инвестиционен посредник през 1998 година. Две години по-късно получи и право да търгува на чуждестранните пазари. Акционери в компанията са единайсет физически лица. Любопитно е, че за два месеца през 1998 г. член на съвета на директорите й става сегашният председател на Народното събрание Огнян Герджиков. Шеф на директорския съвет на Делта сток е изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка Йордан Скорчев. Къщата се управлява от изпълнителния директор Васил Тасев и прокуристът Николай Недков. И двамата имат значителен опит в банковата сфера от началото на 90-те години досега. Недков е бил директор на пловдивския клон на Първа инвестиционна банка, а от 1999 г. става главен дилър в банка България инвест. Тасев пък до 1996 г. е бил дилър във вече несъществуващата Първа частна банка. Още от създаването си Делта сток търгува на нашите пазари за държавни ценни книжа, включително и с облигации по ЗУНК. Оборотите на къщата достигат вече 150 млн. лв. годишно, но главно заради маржин-сделките. При тях клиентите превеждат минимална част от парите, с които купуват парични и капиталови инструменти. Делта сток извършва сделки на българската фондова борса, търгува и с компенсаторни инструменти. Управителите на инвестиционния посредник са готови да предоставят и възможности за електронна търговия на наши акции, но това ще стане едва когато пазарът ни стане достатъчно ликвиден. Амбициите на ръководството на посредника са в скоро време да предлага и сделки през технологията за пренасяне на ИНТЕРНЕТ през мобилни телефони WAP, както и да изпраща извлечения от сметките им по SMS.

Facebook logo
Бъдете с нас и във