Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Интересът от производителите към означението „планински продукт“ расте

Отчитаме повишаване на интереса на производителите към логото „планински продукт“, съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев. По време на Десетата национална научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“ той обяви още, че се наблюдава и ръст при регистрацията на производителите на планински продукти.

От заварените в началото 9 регистрации, към момента вече има 13 производители в списъка. Заместник-министър Събев отброи, че това са близо 50% повече, отколкото са били през месец май тази година. Подобряване качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната е сред най-важните приоритети на агроминистерството. Като много важен акцент ресорният заместник-министър е отбелязал и необходимостта от подкрепа на българския производител на храни и създаване на възможно най-добри условия на достъп на българските храни на пазара.

Научните прогнози показват, че за да бъде изхранено нарастващото население на света, през следващите 40 години селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти. Това ще бъде едно истинско изпитание, предвид факта, че ресурсите са  ограничени. Към това трябва да прибавим и предизвикателствата, свързани с бързо настъпващите климатични промени, както и пандемиите, които ни съпътстват. "Извънредната ситуация, в която се намираме показа, че е необходимо да се предприемат мерки, за преориентиране на агрохранителния бизнес, който осигурява нашата продоволствена сигурност. На преден план излиза жизненоважната роля на земеделските стопани за устойчивостта на веригата на предлагане на храни“, подчертава заместник-министър Събев.

Трябва и по-голяма съгласуваност между селското стопанство и други свързани с него политики – климат и околна среда, научни изследвания, иновации и технологии, енергийна и ресурсна ефективност, храни. Днешните глобални предизвикателства, свързани с изменението на климата, недостига на ресурси и нарастващото население, са твърде взаимосвързани, за да се търсят самостоятелни отговори.

Заместник-министър Събев отбеляза, че министерството отдава много голямо значение на производството на качествени и здравословни суровини за храните. Това обаче не би било възможно, без да се обхванат процесите по цялата хранителна верига. По думите му, извършването на интегриран контрол от „полето и фермата до трапезата“, в съответствие с европейското законодателство, е една от най-важните предпоставки за производството на качествени и безопасни храни.

Ресорният заместник-министър пояснява, че браншовете в хранителната промишленост залагат едновременно на традициите и новаторството и представят най-добрата продукция на пазара. Също така се работи активно и по регистрацията на наименования по европейските схеми за качество. Информираният избор за качествена храна е свързан с грижата за здравето на потребителите и засилване на доверието им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във