Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Интерес от австралийския бизнес за инвестиции в минната промишленост и образованието

Представителите на Българо-австралийската бизнес камара - Йоана Кехлибарова, главен изпълнителен директор, и Юлия Колева, изпълнителният секретар, са обсъдили с председателя на БТПП Цветан Симеонов възможностите за бъдещо активизиране на двустранното сътрудничество

Представители на ръководството на Българо-австралийската бизнес камара - Йоана Кехлибарова, главен изпълнителен директор, и Юлия Колева, изпълнителният секретар, са обсъдили с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов възможностите за бъдещо активизиране на сътрудничеството между България и Австралия, съобщиха от палатата.

Йоана Кехлибарова е информирала за предварително заявен интерес от страна на австралийски предприемачи с намерения за бъдещи инвестиции у нас в сферата на минната промишленост и образованието. По-специално е обърнато внимание на възможностите за обмен на студенти между двете страни, като е отбелязано, че в Австралия се намират три от световните топ десет университета.

Цветан Симеонов е изразил готовността на палатата за подкрепа на Българо-австралийската бизнес камара, за присъединяването й към Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП, както и за съдействие за разширяване на контактите между бизнеса от двете страни.

Състоянието на преговорите за Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Австралия също е било сред темите на срещата.

Отбелязано е, че продължава работата по споразумение за социално осигуряване между Австралия и България, което да координира схемите за социално осигуряване на двете страни.

През изминалите години търговският стокообмен между България и Австралия се движи в сравнително широки граници, макар и при наличието на обща тенденция към повишаване, съобщиха от Министерството на икономиката. Пикова от началото на новото хилядолетие е 2013 г. с достигнат стокообмен от 226.3 млн. щ.долара. Устойчива е тенденцията за отрицателно търговско салдо за българската страна от 2013 г. насам (с изключение на 2017-а).

Ревизираните данни за 2018 г. показват значителен ръст на стокообмена, надхвърлящ със 132% стойността на двустранната търговия от 2017-а в резултат основно на отчетено съществено увеличение на вноса. Българският износ за Австралия също се повишава с 28% на годишна база, което се дължи главно на осъществените значителни продажби на медикаменти, нараснали близо три пъти, както и на реализирани доставки на ламарини и листове от мед в сравнение с нулеви стойности за 2017-а. Общият ръст на износа е подкрепен също така от съществено увеличение при етеричните масла (+99%), докато продажбите на сирена и слънчогледови семена се свиват съответно с 4 и 6 на сто.  От своя страна вносът от Австралия се повишава около пет пъти под влияние основно на възобновени доставки на медни руди и концентрати, на които се падат близо 2/3 от реализирания общ импорт от тази страна. За голямото нарастване на вноса допринасят също така доставките на изделия от желязо или стомана и на кръв и антисеруми на фона на отчетени символични количества за 2017 година.

Според предварителните данни за първото полугодие двустранният стокообмен с Австралия бележи ръст от 19% спрямо същия период на миналата година, което е в резултат на значително увеличение на износа, който нараства с 40 на сто. Това повишение се дължи преди всичко на съществения ръст от около два пъти на изнесените медикаменти и слънчогледови семена, макар че то е подкрепено и от увеличение при повечето от останалите водещи позиции в експортната ни листа с изключение на сирената, при които има свиване на продажбите от 45% на годишна база. Същевременно вносът от Австралия се понижава с над 20% през първото полугодие на тази година, което отразява най-вече осезателния спад при доставките на изделия от желязо или стомана, който не може да бъде компенсиран от удвояване в стойностно изражение на покупките на вълна.

Преките инвестиции от Австралия у нас са много малки като стойност. По данни от БНБ и Българската агенция за инвестиции общият размер на капиталовложенията, реализирани у нас от австралийски компании в периода 1996-2018 г., е 70.8 млн. евро, като по този показател страната е около 50-то място в класацията на преките чуждестранни инвестиции по географски признак. Привлечените австралийски инвестиции в България са основно в минодобивната промишленост, търговията с недвижими имоти и консултантската дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във