Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПА - ДА, НО ЗАЩИТАВАМЕ ЛИ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ?

Г-н Янчев, очаквате ли сътресения на застрахователния пазар и в какъв аспект, след като Кодексът за застраховането бе приет окончателно от Народното събрание?
- Опасявам се, че на гилдията не й стана ясно защо бе създаден именно кодекс, а не нов закон за застраховането, каквато е практиката в повечето европейски държави. Юристите знаят, че има съществена разлика между закон и кодекс. Никой не обясни защо бе избран този вариант. Защо законодателят например не създаде кодекс за банковата или за инвестиционната дейност?
По принцип духът за промяна в новия документ е положителен, не възприемам обаче съдържанието му, тъй като нормативът бе създаден набързо. И застрахователните дружества бяха в странна надпревара - допитваха се до нас, като искаха да дадем мнението си едва ли не в следващите пет минути, което не е сериозно.
За да коментирам текста, трябва да видя окончателния му вариант и особено преходните и заключителните разпоредби, които постановяват какво и кога влиза в сила. Важни са и детайлите - с какви мотиви са внесени предложенията в Народното събрание, как са докладвани в парламентарните комисии и как са протекли дебатите, какво точно е гласувано или отхвърлено. Всеки от тези детайли има значение, но информацията трудно стига до професионалната гилдия - ние, хората от бизнеса, научаваме за тях само от масмедиите. Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) внесе в съответната парламентарна комисия писмено становище, но все още не знаем кои от депозираните предложения са приети и кои не са.
Ще бъдат ли освободените цени по Гражданска отговорност балансирани, или ще са силно редуцирани?
- За моя изненада и неудоволствие темата за цените по задължителната застраховка Гражданска отговорност се преекспонира. По нея се изказаха много хора - подготвени и неподготвени, като преобладават мненията на абсолютно неподготвените, поради което на пазара настъпи голямо объркване. След като стана ясно, че с приемането на кодекса цените се либерализират, някои започнаха да питат: а каква ще е долната граница?! Дори официални лица си позволяват коментар за долния праг на задължителната застраховка в контекста на това, че ако някой слезе под този лимит, ще бъде едва ли не преследван или санкциониран. Чуха се даже предупреждения кога този праг ще се смята за неразумно нисък.
По-важното, според мен, е да бъде обяснено на обществеността, че Гражданска отговорност изпълнява социални функции, но социалният й елемент не е в цената. Хората трябва да знаят, че тя е задължителна и има строга регламентация, именно защото гарантира обезщетение на всеки пострадал в пътнотранспортно произшествие (ПТП).
Малко се говори и за това - а то е важно - че през 2006 г. чувствително ще се увеличат лимитите, до които могат да се простират претенциите на пострадалите. Ще има либерализация и при тълкуването на косвените загуби, с което ще се увеличи кръгът на възможните претенции.
Някои пък се хванаха да коментират изплатените обезщетения за 2005 г., а се знае, че давностният срок по Гражданска отговорност е пет години и щетимостта за 2005 г. ще бъде смятана чак през 2011 година. На този етап правим анализ на обезпеченията за 2000 г. и съм сигурен, че квотата на щетите през нея надхвърля 100 процента. В общата сума са включени не само изплатените обезщетения, но и комисионите, разходите за мениджмънт, възстановените суми на презастрахователите и т. н. Да се твърди, че застрахователите печелят много от Гражданска отговорност, е некоректно. Те наистина имат задължението да я изпълняват, но както няма хлебари или млекари, които да продават продуктите си на безценица, така и застрахователите ценообразуват по актуални актюерски методики.
Европейската комисия недвусмислено поиска през април 2006 г. задължителната автомобилна застраховка да обхваща 90% от превозните средства. Постижимо ли е това?
- Не, изискването не е императивно, защото нещата по принуда никога не се получават. В западните държави, които са икономически и социално доста по-добре от нас, обхватът на застраховката е значително по-голям и надхвърля 90%, някъде стига и до 98-99%, което не е случайно. В тези страни обществата са осъзнали необходимостта от тази застраховка. Липсата й някъде се квалифицира като криминално деяние и се наказва с цялата строгост на закона, на други места се конфискуват автомобилите на недобросъвестните водачи. У нас тези санкции все още не са приложими. Ние като че ли искаме да превърнем органите на реда по пътищата в плашила. Затова нямаме респект към полицията, защото й възлагаме репресивна роля. А има икономически способи, с които могат да бъдат накарани всички да се съобразяват с правилата. Няма нужда да се плашим с КАТ, само защото полицаите са с пагон и униформа. Ако ще следваме тази логика - да възложим и на армията да събира застраховката Гражданска отговорност.
Има и друго - като съпоставяме полиците за Гражданска отговорност с броя на автомобилите в движение, процентът на застрахованите може да нарасне до 75-80 процента. Позволявам си да изразя известно съмнение относно достоверността на официалната статистика, защото нямаме точни данни колко от всички регистрирани автомобили впоследствие са спрени от движение, колко са замразени по тротоарите.
Реалистично ли е още сега да се говори за индивидуални цени?
- В Булстрад имаме по-различно мнение по този въпрос. Колегите от Алианц казват, че имат 1008 коефициента, по които могат да сметнат колко трябва да плати всеки техен клиент. Съществуват и други познати практики, чрез които се формират над 20 хил. тарифни числа. Застраховането се обуславя от закона за големите числа, който позволява да се изравни рискът в рамките на съвкупността. А в нея има и добри, и немного добри водачи, което не означава, че оценката за всеки поотделно е точна. Знаем примери за известни българи с изключителна репутация, допускали тежки ПТП, при които са загинали хора. Според нас всеки може да бъде добър водач, ако бъде поощрен. Той трябва да е наясно какво не бива да допуска - да не кара с превишена скорост, да не говори по мобилен телефон, докато шофира, да не изпреварва неправилно, да не преминава на червен светофар, да уважава пешеходците и да зачита правата им и прочие. Ако непрекъснато напомняме тези божи заповеди, убеден съм, че всеки може да стане добър водач. Не искаме да делим шофьорите на добри и на лоши, смятаме да поощрим всички, които имат нагласата за положително поведение по пътищата и са готови да се присъединят към нашата Пътна харта. Те ще получат справедливата цена, защото ще бъдат оценени заради положителните си качества. Към тези индивидуални усилия трябва да добавим и грижата на общините и държавата да бъдат подобрени условията за движение по пътищата.
Ако конкурентната надпревара или евентуален дъмпинг свали твърде много цените на най-масовата застраховка, смятате ли, че могат да пострадат резервите, които дружествата ще формират, за да изплащат обезщетенията в предвидените от кодекса параметри и срокове, както и да могат да развиват свои презастрахователни програми?
- За всяко дружество ще е различно. Цената на застраховката се пресмята по сложен начин, който отчита евентуалните застрахователни събития. Взема се под внимание и пътната обстановка - колко хора загиват по пътищата през последните години, колко остават осакатени за цял живот, на каква стойност е унищоженото имущество. Като се превъртят цифрите и през лимитите на отговорност, се стига до извода за достатъчността на генерираните премии. Ако извадим от сметката случаите, когато хора загиват, без друг да е виновен за това, сумите за обезщетения пак са големи, много повече от премийните приходи на дружествата и гилдията се опасява, че пазарът няма да е в състояние да поеме загубите.
Либерализирането на цените ще създаде на първо време доста проблеми. След това нещата ще се балансират, но тъй като ценообразуването в застраховането не е като в материалното производство или в сферата на услугите (защото се оценява рискът от събитие, което може да настъпи или не), цените съответно не зависят от субективните желания на застрахователните мениджъри.
Погрешно е и очакването, че ще бъдат формирани твърде ниски цени. Може да се намерят компании, които търсят мястото си под слънцето и ще се изкушат да предлагат Гражданска отговорност на неразумно ниски цени, с което ще предизвикат известни сътресения в бранша. Убеден съм, че рано или късно ще станем свидетели на фалити заради неефикасен контрол и надзор, нелоялна конкуренция и кампанийност.
Смяната на режима ще прекъсне ли кампанийността при сключване на полиците за Гражданска отговорност? Не се ли запазва тази практика с въвеждането на едногодишните договори, които изтичат догодина по същото време?
- Затова трябваше да запазим и за следващата година съществуващия режим. И тогава нямаше да се подновяват 50 или 60% от застрахователните полици, а само 25%, което щеше да намали тази кампанийност. С полиците за по-кратък от една година срок щяха да бъдат подновени през годината между 30 и 50% от застраховките, тъй като междувременно се купуват нови автомобили. За нас, застрахователите, няма празници през декември и януари, но не се оплакваме. Ако автомобилните застраховки бяха разпределени във времето, нямаше да има напрежение нито за застрахованите, нито за гилдията.
Очаквате ли пак да се раздават допълнителни материални бонуси - бензин, гуми, прословутите печени пилета, макар че кодексът изрично ги забранява?
- Комисията за финансов надзор направи опит в измененията на Наредба N18 забраните, заложени със заповед на председателя на КФН, да станат част от поднормативния акт. През изминалата година бяха направени толкова много нарушения, но никой не санкционира нарушителите. Обяснението бе, че са по законен начин, което е нонсенс. Предполагам, че по навик нарушителите ще продължават за заобикалят наредбите и законите. А и на потребителите явно им харесва. Проучванията, които правим всяка година за нагласата на клиентите - физически и юридически лица, различен тип водачи, за съжаление не показват израстване в мисленето от тази гледна точка. Очакванията на потребителите и тази година са за безплатна застраховка, придружена с бонус, както и за висока комисиона на тези, които я предлагат. А изборът на застраховател би трябвало да се опира на наличие на традиция и на прозрачната публична информация за дружествата на пазара. Хората, за съжаление, избират най-евтините оферти, без да мислят, че когато дружеството, което ги предлага, фалира, последствията остават за тях самите.
В последния момент вносителите на предложението за създаване на обезпечителен фонд се отказаха от него, но предстои текстът да бъде отново внесен в парламента в началото на 2006 година. Справедливо ли е този фонд да има реверсивно действие, а вноските в него да се определят пропорционално на премийните приходи, в резултат на което дружествата с най-голям пазарен дял ще плащат заради фалиралите?
- Категорично не съм съгласен с подобен фонд. Ако КФН смята, че има нужда от него, нека държавата да го създаде. Така, както беше замислен, означаваше, че хората, които добросъвестно сключват застрахователни полици, отново ще плащат заради онези, които не са направили добър избор къде да се застраховат. Защо стабилните дружества да покриват грешките на застрахователи, които са го ударили през просото и предлагат застраховки по 40 лева? Професионалното ми мнение е, че това не е разумно. Против съм и срещу съществуващия Гаранционен фонд, защото съвестно застраховалите се водачи отново плащат заради недобросъвестните.
Новият кодекс освобождава пазара и за директна търговска дейност на чуждестранни застрахователи у нас. Ще отслаби ли това позициите на българските компании?
- И сега на българския пазар работят чуждестранни застрахователи, както и компании, с чуждестранен капитал и собственици. Кодексът предвижда регистрационен режим за чуждестранните търговци. Да, вероятно ще има последствия за местния пазар, защото ще отпадне задължението полиците да се сключват от дружества, лицензирани по българското законодателство. Големите инвеститори следователно ще предпочетат да се застраховат директно при мултинационалните компании. Всичко се прави, за да печелят най-големите, което е логично в условията на глобализация. Стандартите за застраховането в Европейската общност са сериозни, а финансовите резултати там са несъизмерими с българските. У нас има застрахователни дружества с по 1-1.5 млн. лв. премиен приход. Много трудно ще достигнем дори средните европейски критерии в този бизнес. Но това е цената на членството ни в ЕС - секторите, които не са били достатъчно развити, ще бъдат заличени и обратното - подготвените ще оцелеят и ще просперират.
Очаквате ли през 2006 г., преди датата на приемането на България в ЕС, засилен процес на консолидация на застрахователния пазар?
- Не очаквам. Всяко дружество трябва да се готви за европейските реалности на олимпийски принцип - важно е участието. Никой не е в състояние отсега да предвиди какво точно ще се случи след 1 януари 2007 г. или коя да е друга дата, на която евентуално ще ни приемат в общността. В момента бързаме да съгласуваме всичко с европейските директиви и изисквания, а после ще си обясняваме какво точно сме направили. Чуждестранните държавници, които гостуват у нас, не престават да ни напомнят, че трябва да защитаваме интереса на българските граждани. Дали правим точно това тепърва ще видим.
Какво ново да очакват клиентите на Булстрад през новата година?
- Ще изненадаме новогодишно стотиците си хиляди клиенти с подобрено качество на обслужването както при сключване на полица, така и след настъпване на застрахователно събитие. Голяма част от услугите ще променим така, че да имат изцяло европейско съдържание, защото застраховането е динамична дейност и имаме какво още да предложим, особено на клиентите, които си плащат цената. Убеден съм, че с продуктите ни хората, които имат собствен бизнес или са се застраховали лично, ще имат по-голямо спокойствие и подкрепа. Те трябва да са сигурни, че получават продукта, който наистина им трябва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във