Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Иновациите и дигитализацията в помощ на развитието на градовете

Българският опит и политики в прилагането на програми за градско развитие и интелигентни градове бе представен пред Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на Икономическата комисия на ООН за Европа. В периода 2-4 октомври в Женева, Швейцария, се проведе 80-тата сесия на Комитета. Страната ни бе представена от зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова.

Николова отбеляза, че за България устойчивото градско развитие и въвеждането на интегрираните стратегии за развитие на териториите са основа за прилагане на регионалната политика, ориентирана към намаляване на териториалните и регионални различия. Тя отбеляза, че глобалните мегатрендове влияят върху обществото и икономиката, като трансформират начина, по който хората живеят и работят в градските, регионалните и местните общности, като те не могат да се превъзмогнат без сътрудничество между отделните власти.

Николова обърна внимание на важността  на различните общи платформи и мрежи, в които участват представители на местните и регионални власти. Според нея е важно да се избягва дублирането на структури и механизми чрез увеличаване на административната тежест на местно ниво. „Трябва да гарантираме по-добра координация и обмен между вече съществуващите платформи, за да допринесем по-добре ориентирана и конструктивна дискусия относно устойчивостта на градовете, необходимостта от по-силно приобщаване на градските заинтересовани страни, както и да се засили връзката между националните и местните власти за постигане на целите“, каза още заместник-регионалният министър и допълни, че трябва да гарантираме ефективна координация и по-добро взаимодействие между националните и местните власти.

Деница Николова напомни, че България участва в Градския дневен ред на ЕС, където е изградено успешно сътрудничество между националните, регионалните и местните власти. „В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. работим съвместно с българските общини, като избираме и прилагаме интегрирани инвестиции, за да отговорим по-добре на местните нужди и предизвикателства. Същият подход на участие ще бъде приложен в следващия програмен период 2021 - 2027 г. Стремим се да регионализираме подхода за териториални инвестиции. Това би ни позволило да увеличим активното участие не само на местните власти по отношение на идентифицирането на нуждите и предизвикателствата, но и на други заинтересовани страни, включително социални партньори, НПО, гражданско общество и областни управители. Общата цел е да се излезе извън административните граници на градовете, така че да се постигне по-добро териториално развитие, използвайки специфичния потенциал и ресурси на по-големите територии.“

Зам.-министърът обърна внимание, че технологиите, иновациите и дигитализацията във всички сектори ще  помогнат да развием по-добро и ефективно устойчиво градско развитие, тъй като те са допълнителен стимул за създаване на икономически растеж и приобщаване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във