Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инициативата „Край на клетките“ е неприемлива за бизнеса

Към настоящия момент приемането на подобна забрана за клетъчно отглеждане на определените видове животни, е неприемливо за България. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Коментарът на министъра е относно гражданската инициатива „Край на клетките“, която иска забрана на клетъчното отглеждане на селскостопански животни и преминаване към свободно отглеждане без клетки.

"За страната ни е от особено значение следването на балансиран подход. Важно е да бъдат взети предвид и внимателно преценени всички съпътстващи фактори и последствия при въвеждане на нови норми и стандарти на отглеждане на животните. Новите правила следва да бъдат въведени поетапно с цел плавно и регулирано прилагане. Така ще се избегнат значителни сътресения и нежелани последствия за животновъдния бранш, производството на храни от животински произход и продоволствената осигуреност на страните членки на ЕС“, допълва министър Бозуков.

Българският земеделски министър е предупредил колегите си, че евентуалната забрана на клетъчното отглеждане на определените видове животни, може да доведе до дефицит на яйца и други продукти от животински произход. От друга страна, едно такова решение ще даде простор за навлизане на продукция от страни извън ЕС, при които използват клетъчно отглеждане на птици. Те няма да правят допълнителни инвестиции и ще продължат да произвеждат без сътресения.

"Необходимо е да се осигури достатъчно дълъг преходен период с оглед амортизацията на съществуващите инсталации, които са въведени в експлоатация през периода 2010-2020 година. Адекватната финансова подкрепа на национално и европейско ниво предвид загубите, които ще бъдат претърпени от страна на сектора, са от съществено значение за запазване на неговата стабилност, конкурентоспособност и възможности за развитие и разширяване“, категоричен е министър Бозуков.

От бизнеса у нас припомнят, че промяната в начина на отглеждане преди десет години, когато се премина от клетъчно отглеждане в по-широки клетки, е станол причина за двойно намаляване на броя на отглежданите птици и са били необходими много години, за да се възстанови популацията у нас. Предлага се да се даде достатъчно голям гратисен период, за да се възвърнат инвестициите, които бяха направени  преди десет години. 

Отглеждането на птиците на свобода има своите предимства, но и недостатъци. Така животните са изложени на повече влияние от околната среда, като заболявания, хищници и т.н.

Агроминистрите са обсъдили и евентуалната забрана за системно убиване на мъжките пилета. Министър Бозуков изтъква, че преди да бъде взето такова решение трябва да се проучат нагласите и да се оцени въздействието на национално ниво предвид съществуващите специфики и особености на развитие на животновъдството във всяка държава членка на Европейския съюз. Той е подчертал, че е важно решение по този казус да се вземе при активното участие на операторите и индустрията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във