Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инициатива на Столична община със 70 цели за развитието на града

Инициативата на Столична община - Визия за София, представи близо 70 специфични цели за развитието на града и повече от 450 мерки за тяхното изпълнение. Целите бяха представени на пресконференция в Sofia Lab по повод старта на Стъпка 5 от работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.

“Градът е споделено пространство и неговото развитие е споделена обща отговорност. Започнахме тази инициатива, използвайки експертизата и енергията на хора, които не са част от общинската администрация, а са експерти, с желание да помогнат и да положат основата на дългосрочната стратегия за София. Това е трудна и амбициозна задача. За да бъде работещ този документ, сега трябва да отчетем мнението на максимално много хора за това как трябва да изглежда градът в бъдеще, да начертаем перспективите и да ги приоритизираме заедно.”, каза Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет.

Набелязаните цели са резултат от експертна работа в първите четири стъпки от инициативата, в която бяха събрани и анализирани множество данни и информация за състоянието на града в направленията градска среда, околна среда, транспорт, икономика, управление, хора и идентичност и култура. В процеса на работа се включиха над 5600 представители на различните заинтересовани страни: политици, администрация, бизнес, неправителствени организации, активисти, изследователи, граждани.

Започващата Стъпка 5 от Визия за София цели широко публично представяне на изведените предложения за цели и мерки. Целта е да се измери ангажираността на гражданите и различните заинтересовани страни към тях. На база на събраната обратна връзка от широката общественост чрез различни акции и комуникационни канали, ще бъдат допълнени и подредени по приоритет дългосрочни и краткосрочни стратегически цели за развитие на града. Всички граждани са поканени да се включат в инициативата чрез различни комуникационни формати: дигитална анкета, вече достъпна наhttps://vizia.sofia.bg/join/; срещи на живо в различни части на София; изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото от края на юни; представително социологическо проучване.

Стъпка 5 на Визия за София продължава до края на юли, след което следваразписването на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Финалният резултат ще бъде представен и с голяма изложба в градска среда през есента. Той ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във