Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инфраструктурни и пътни проекти дават нови възможности пред България и Гърция

Инфраструктурни и пътни проекти пък разкриват нови възможности, засега неизползвани.

Гърция традиционно през годините заема едно от първите места като външнотърговски партньор на България. Търговията с Гърция надхвърля вече 3 млрд. евро, като износът ни надвишава вноса. Износът ни се доминира от стоките с относително ниска степен на преработка, неблагородни метали и електрическа енергия. Инфраструктурни и пътни проекти пък разкриват нови възможности, засега неизползвани. Не се знае обаче кога автомагистрала "Струма" ще скъси разстоянието между двете страни. Очакваме и разнообразяване на доставките на втечнен природен газ през терминала при Александруполис, но и там нещата все още са в проект. Добре е, че се отвориха нови ГКПП по границата, които улесняват транспорта, търговията и пътуванията.

През 2018 г. стокообменът между България и Гърция се е увеличил с 7.8% в сравнение с 2017 г. и е в размер на 3.29 млрд. евро. Износът към южната ни съседка расте с по-висок темп (с 9.9%) и е на стойност 1.889 млрд. евро. Вносът също се повишава, но с 5.1% и е за 1.399 млрд. евро. Салдото е положително (+489.7 млн. евро). Гърция заема пето място за миналата година по отношение на експорта с дял 6.7% (след Германия, Италия, Румъния и Турция) и седмо място при импорта с 4.4% от общия ни внос (след Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция и Испания). През първата половина на тази година нещата са още по-добри - Гърция се придвижи с по едно място нагоре и е четвърта и по двата показателя.

Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти. Прави впечатление, че през 2013 и 2014 г. постепенно в износа се налагат стоки като трикотаж и конфекция, зърнени култури, сирена и извара, части и принадлежности за машини и апарати, месо от птици, електро части и принадлежности, стъкларски изделия и други.

Износът от България за Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора - текстилни изделия и материали, неблагородни метали, електрическа енергия, земеделски стоки. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

Тази структура на стокообмена разкрива един съществен проблем - в България се произвежда значително количество готово облекло на ишлеме за гръцки клиенти поради ниските производствени разходи у нас. Оттук следва и значителният износ на изделия (готово облекло) за Гърция с много ниска степен на добавена стойност.

В областта на инвестициите нещата стоят много добре. Множество фирми от съседната страна откриха възможности за бизнес и развитие. За периода 1996-2018 г. преките нетни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Гърция са положителни в размер на 3.84 млрд. евро. Тя е третият по големина инвеститор в България след Холандия и Австрия. Най-високи стойности са отчетени през 2006 г. в размер на 533.5 млн. евро, през 2007 г. - в размер на 874.5 млн. евро, и през 2008 г. - в размер на 635.9 млн. евро.

По данни на Българската народна банка южната ни съседка е в челните места у нас в секторите търговия, финансово посредничество и недвижимо имущество. Само за миналата година преките инвестиции възлизат на 75.2 млн. евро.

За периода от 2005-а до днес има осем проекта с участието на гръцки фирми, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Сред по-големите е този на "Стомана индъстри" АД, Перник (от групата "Виохалко"), за изграждане на цех за производство на прокатни изделия. Металургичният завод "София мед" АД, София (от групата "Виохалко"), пък направи вложение за увеличаване на капацитета и на производството на изделия от мед и месинг, а "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД  разшири дейността на центъра за обединени услуги, който ще подпомага дейността на всички фирми от групата "Кока-Кола".

Тези три фирми, както и "Хеленик петролиум" с българското си дружество "Еко България"  са сред 100-те най-големи чуждестранни компании в страната през 2017-а.

Няма точни данни, но около 14 000 са търговските дружества с гръцко участие на наша територия. Най-много от тях са регистрирани на територията на Благоевградска област, в област София-град, в Пловдивско, в Хасковско. Сериозно преместване на гръцки фирми към България се наблюдава от 2011-а насам, което се обяснява с въвеждането през същата година на плоския данък от 10 процента.

България е привлекателна с ниските си данъци и добрите финансови показатели, отбелязаха десет от най-големите гръцки инвеститори при среща с премиера Бойко Борисов по време на Пловдивския икономически форум в края на юни. Те потвърждават и интереса си за нови вложения, тъй като тук "компаниите имат сигурност за парите, които влагат". Освен това сме близка локация, атрактивни сме и поради лесния достъп до единния европейски пазар.

В икономическото министерство вече е внесен проект за обособяване на индустриална зона в гр. Сандански и държавата може да го подкрепи, ако има потенциал за навлизане на нови инвестиции в региона.

В последните пет години повече от над милион гърци всяка година идват в България. В периода януари-декември 2018 г. страната ни е посетена от 1 116 265 гръцки граждани, макар че се наблюдава лек спад от 3.6% в сравнение със същия период на 2017-а. Българите също обичат да посещават Гърция - за почивка, екскурзия, за бизнес, като през миналата година границата са пресекли 1 402 560 човека, като се отчита ръст от 4.6% на годишна база. Гърция заема второ място след Румъния по брой посещения в България и второ място след Турция по брой посещения в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във