Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Индустрията иска Народното събрание да отмени мораториума за тока

Народното събрание да преразгледа решението си и да отмени мораториума върху цените на електрическата, топлинната енергия и ВиК услугите. За това призоват от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) в писмо до всички парламентарно представителни групи, изпратено и до медиите.

От федерацията смятат, че могат да бъдат предприети други мерки за облекчаване на въздействията върху цените. Първата предложена мярка, е компенсация за всички небитови потребители, които са не само стопански, но и обществени. Размерът на компенсацията да бъде 75 процента от разликата между действителната пазарна цена и прогнозната пазарна цена. Следва да бъде предвиден и долен праг, за да няма свръхкомпенсация в случай, че енергията е закупена по дългосрочен договор на много по-ниска цена. 

"Източник на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на Фонд "Сигурност на Електроенерийната Система", както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени. Този механизъм е нотифициран и одобрен от Европейската комисия (ЕК), отбелязват от БФИЕК.

Втората предложена мярка е за временно намаляване на ДДС върху електроенергията и природния газ.

На трето място от федерацията предлагат търгове за дългосрочна доставка на електроенергия за електроинтензивните предприятия. Според нея може да се въведат компенсации за непреките разходи за емисиите въглероден диоксид, съгласно насоки на ЕК.

"Що се отнася до домакинствата, смятаме, че следва да се предвиди компенсаторен механизъм за цените на енергията единствено за социално уязвимите потребители. Възможен вариант за финансиране на компенсациите за крайните потребители на електрическа енергия е възприемане на подход, сходен на румънския. Там всеки приход на производителите на електроенергия над 90 евро за мегаватчас се облага с данък от 80 на сто", пише още в писмото на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Според тях такъв бюджетен приход би могъл да се използва за финансиране на компенсаторни механизми за стопанските и битовите потребители.

"С цел предотвратяване на фалити на енергийни предприятия, които да доведат до заплаха за сигурността на снабдяването в страната, финансовата стабилност на енергийните дружества и цялата икономика, бихме искали да насърчим народните представители да отменят наложения мораториум върху цените. Убедени сме, че за овладяването на ценовата криза са налични по-работещи решения, част от които Ви предлагаме с настоящото писмо", изтъкват от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във