Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Индустриалните зони са заявка за привличане на инвестиции

Три големи компании искат да инвестират в новата индустриална зона край жк „Меден рудник“ – Фаза 2 на Индустриален и логистичен парк – Бургас.

Развитието на индустриални зони в България - независимо дали са частни или държавни, могат да станат барометър за инвеститорите и всички заинтересовани от бизнес в България. "Тракия икономическа зона“ край Пловдив запали и другите общини у нас да започнат да мислят за такива проекти, за да привличат инвеститори и да осигурят работа за населението. До момента практиката бе такива зони да се позиционират около големите градове – София, Пловдив, Бургас.

 

Изборът на локация и подборът на квалифицирани кадри са от първостепенно значение за развитието на такива проекти. Във всеки случай е по-добре да се изграждат производствени мощности в райони, където има хора на работоспособна възраст, вместо те да се превозват на десетки километри в едната посока.

Другият важен фактор е инициативността на местната власт в лицето на кмета и общинския съвет. Причината е очевидна: дори да си намерил терен на суперлокация в район, пълен до козирката с млади и искащи да работят хора, ако местната администрация е некомпетентна или корумпирана, начинанието е обречено на пълен провал.

За последните години реализацията на индустриалните зони се оказа ефективен механизъм за привличане на инвестиции в някои региони.

"Зелена светлина" за индустриален парк в Хасково

Общинският съвет в Хасково вече е одобрил предложението за строителството на индустриален парк на терена на бившето военно летище "Узунджово" между Хасково и Димитровград. Общинарите са приели докладната на кмета Станислав Дечев за даване на предварително съгласие за покупко-продажба на терена с площ близо 3600 декара.

Инвеститор ще бъде "Тракия икономическа зона - юг". За да се задвижи проектът обаче трябва първо да се вземе сертификат за инвеститор в приоритетен инвестиционен проект, който да бъде одобрен от Министерството на икономиката и от Българската агенция за инвестиции.

Пазарната цена на земята, върху която ще бъде разположена индустриалната зона, е около 15 млн. лева, уточняват от кметската управа. Изпълнителният директор на "Тракия икономическа зона" Пламен Панчев съобщи, че вече са водени разговори с инвеститори, като двама потенциални предприемачи са от областта на логистиката.

Предложението проектът да се реализира като публично-частно партньорство, в което теренът да е апортна вноска на общината, не е бил приет.

Според Панчев приемането на Закон за индустриалните паркове, бъдещото прилагане на Плана за възстановяване и устойчивост, както и новият европейски програмен период ще улеснят реализирането на това начинание. Към тях може да се използва и концепцията за въглеродно неутрални паркове. Идеята за този индустриален парк е от няколко години. Прогнозните вложения в бъдещи предприемачества Панчев оценява на около 90 млн. лева.

Бургас развива нови индустриални зони

Общинския съвет е подкрепил инициативата на кмета Димитър Николов за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ "Клъстер Тракия икономическа зона“ в процеса за привличане на инвеститори, съобщиха от общината. Изготвен е и текст на меморандума, който ще подпишат.

През новия програмен период се насърчава регионалната децентрализация и кооперирането между повече региони. За Бургас това е възможност за привличане на инвестиции чрез изпълнение на съвместни проекти с други общини, уточняват от кметската управа. Част от акцентите в React EU, Интегрирани териториални инвестиции и Плана за възстановяване и устойчивост на България са развитие на индустриалните зони, осигуряване на техническа, социална, образователна и комунална инфраструктура, транспортни връзки, обществен екологичен транспорт, обезпечаване на производствени ресурси, създаване на центрове за преквалификация, маркетинг на регионите.

И в момента Община Бургас развива индустриални зони самостоятелно и в партньорство с "Национална компания индустриални зони“ ЕАД чрез съвместното дружество "Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, в което е акционер.

Партньор на Пловдив в развитието на индустриални зони и привличане на инвестиции е СНЦ "Клъстер Тракия икономическа зона“, което реализира един от най-мащабните икономически проекти в страната и обхваща шест индустриални зони около Града под тепетата. Община Пловдив не развива самостоятелно индустриални зони, а участва в междурегионални проекти, свързани с индустриалните зони, съвместно със СНЦ "Клъстер Тракия икономическа зона“.

Местността "Мадика“ край Бургас се развива като нова индустриална зона, вече работеща, но и с потенциал да се разраства. За да се обезпечи нормалната дейност на инвеститорите, се влагат общински средства за изграждането на довеждаща инфраструктура в зоната, в която отварят врати все повече нови обекти. "Ще продължим да го правим и през следващите години“, категоричен е кметът Димитър Николов. Работи се на етапи, като крайната цел е "Мадика“ да се свърже с главния републикански път I-6 Бургас - "Ветрен“.

Три големи компании са заявили намерение да инвестират в другата нова индустриална зона - край жк "Меден рудник“ - Фаза 2 на "Индустриален и логистичен парк - Бургас". Община Бургас от две години работи по нейната подготовка. Заедно с прокарването на комуникации до терените (електричество, вода и други), вече са заявени официално първите инвестиционни намерения. Три търговски дружества искат да изградят предприятия и да създадат работни места в тази зоната, която е с обща площ от 600 декара. Това са "ТисенКруп Материалс България“ ООД (част от немския концерн Thyssenkrupp AG), "Старт Инженеринг“ АД и "Сатурн-2“ ООД.

В създадената от Община Бургас и обезпечена с довеждаща инфраструктура индустриална зона на град Българово започна изграждане на център за дигитализация и управление на документи с три отделни архивохранилища. Инвеститор е "С-Тръст Груп“ ЕООД, която предоставя цялостни решения за български и международни контрагенти, свързани с разработка на технологични проекти, трансформация и въвеждане на цифрови решения.


Национална компания "Индустриални зони“ си сътрудничи с местните власти

Подписани са редица меморандуми за сътрудничество с цел развитие на "ад хок“ проекти за изграждане на нови индустриални паркове на територии на различни общини, като:


  • Община Благоевград

  • Община Бургас

  • Община Враца

  • Община Горна Оряховица

  • Община Казанлък

  • Община Кюстендил

  • Община Перник

  • Община Сандански

  • Община Сливен

  • Областна администрация Ловеч

Местните власти вече са идентифицирали терени, подходящи за индустриални цели, които НКИЗ предлага на потенциални инвеститори, интересуващи се от възможности за вложения в региона. Меморандумът за сътрудничество дава възможност държавната фирма да промотира терените и при проявен интерес към терен в съответната община, да реализира съответния "ад хок“ проект с местната власт за бързо развитие на терена с необходимата инфраструктура за целите на проекта на конкретния инвеститор. Целта е съвместната работа да доведе до развитие на регионите чрез нови проекти.


Facebook logo
Бъдете с нас и във