Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Индия вече е третият най-мащабен производител на ток в света

С произведените около 1160.1 милиарда единици електроенергия през финансовата 2017 г., Индия се превърна в третия най-голям производител на ток в света.

Страната изостава само от Китай, който генерира 6015 тераватчаса (1 тераватчас e равен на 1 000 000 мегавата) и САЩ (4 327 тераватчаса) и изпреварва Русия, Япония, Германия и Канада.

Общото производство на електроенергия в Индия възлиза на 1 003 52 милиарда единици между април 2017 г. и януари 2018 г.

"Многобройни двигатели (като индустриалното разширяване и нарастващия доход на глава от населението) водят до ръст на търсенето на енергия; това ще продължи и през следващите години", отчита доклад на India Brand Equity Foundation (IBEF), която е част от министерството на търговията на страната.

Капацитетът на страната от 334.4 гигавата към януари 2018 г. е петият по големина в света. През последните 5 години Индия добави 99.21 гигавата допълнителен капацитет. От тях 91.73 гигавата идват от топлинни източници, 5.48 гигавата от хидро и 2 гигавата от ядрени източници.

През 2016 г. Индия се превърна в третия по големина потребител на електроенергия в света. Потреблението на страната ще достигне 1894.7 тераватчаса до 2022 г., предвижда IBEF.

Впечатляващите нива на производство обаче не са достатъчни, за да посрещнат нарастващото търсене, което е надхвърля доставките с около 7.5%, се казва в доклада. Затова Индия планира да се възползва от възможност за почти 15 млрд. долара от пазара на електроенергия.

През последните 17 години преките чуждестранни инвестиции в сектора са достигнали 12.97 млрд. долара, което е 3.52% от всички чужди инвестиции, дошли в страната.

Индия възнамерява да добави около 100 гигавата мощност между 2017 г. и 2022 г., като се фокусира повече върху енергията от хидро, възобновяеми и базирани на газ източници, освен да разгледа възможността за въвеждане на чиста въглищна технология.

Азиатската държава планира да има около 60 гигавата вятърни мощности и около 100 гигавата слънчеви мощности до 2022 г. Правителството има за цел да увеличи 4 пъти ядрения си капацитет до 20 гигавата до 2020 г.

През последните 5 години възобновяемата енергия е най-бързо развиващия се сегмент, но все пак допринася само около 14% за общия енергиен микс в Индия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във