Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНЦИДЕНТЪТ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Окончателната оценка за нивото на инцидента в блок V на АЕЦ Козлодуй от 1 март е втора степен по международната скала ИНЕС, съобщи Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) на 8 май. Това признание дойде само няколко дни след поредното уверение на председателя й Сергей Цочев, че аварията била нулева или първа степен и затова нямало нужда да се информира Международната агенция за атомна енергетика (МААЕ). Сега обаче ситуацията коренно се променя и агенцията ще трябва да дава писмени обяснения за причините, довели до аварийното спиране на 1000-мегаватовия реактор. На шефовете на отрасъла и на АЕЦ Козлодуй ще се наложи да кажат и защо в продължение на два месеца криха от обществото сериозността на инцидента и дори откровено го заблуждаваха. Наистина, в централата не са съгласни с окончателната оценка - била твърде висока. Но тези приказки нямат особена стойност, защото според законовата база никой не може да влияе върху решенията на регулаторната комисия, а още по-малко да ги оспорва.
Да припомним накратко хронологията.
В единственото съобщение
публикувано на 14 март на ИНТЕРНЕТ страницата на АЯР, се твърди: По предварителна информация от АЕЦ Козлодуй ЕАД събитието е оценено като ниво 0 по скалата на ИНЕС. На 11 дни по-късно регулаторът уведомява МААЕ, че в предварителния доклад АЕЦ Козлодуй е оценил събитието като ниво 1 по скалата на ИНЕС. Понеже и двете съобщения се позовават на предварителния доклад на атомната централа, някой би си помислил, че там са направили две различни оценки - една на 14 и втора - на 25 март. Само че според чл.11, ал.1 от Наредбата за реда и условията за уведомяване за събития в ядрени съоръжения предварителният доклад се изпраща до Агенцията за ядрено регулиране до 24 часа от регистрирането на събитието. Така че съществуването на две предварителни оценки е изключено и излиза, че ядреният регулатор е работил с два различни стандарта: един за вътрешна употреба и друг - за навън.
Учудване буди и изявлението, че в съответствие с посочената наредба на 28 април агенцията е получила окончателния доклад за случилото се в Козлодуй, в който нивото на инцидента е единица. Но чл.12, ал.1 на все същата наредба гласи, че този документ за резултатите от разследването и направените анализи се изпраща в срок от един месец от датата на регистриране на събитието. С други думи,
окончателният доклад е закъснял с цял месец
а от АЯР, кой знае защо, не коментират този факт.
В сходна ситуация се оказа и енергийният министър Румен Овчаров, който на 25 и 26 април многократно повтори, че в V блок нищо особено не се е случило и обществеността е била коректно и пълно информирана чрез съобщението на Агенцията за ядрено регулиране. Четири дни по-късно, след посещението си в централата, министърът вече бе на мнение, че оценката на инцидента отива към ниво 2. Съдейки пък по ръководството на ИНЕС, ниво 2 се дава, когато при реална авария в периода на работа с неизправна система за безопасност би станала тежка повреда на активната зона.
Повишаването с една степен на нивото на инцидента е основно заради отказа на голям брой елементи по една и съща причина и недостатък на процедурите, отбеляза пред журналисти Сергей Цочев. На 4 май най-сетне и ръководството на АЕЦ Козлодуй обяви официално, че инцидентът е станал поради залепването на 22 от общо 61 привода за включване на Системата за управление на защитата на реактора. След заседанието на парламентарната Комисия по енергетика тази седмица изпълнителният директор на централата Иван Иванов бе още по-конкретен - слепването на отделните части на приводите е станало заради по-мекия метал на повърхността им. На 19 май главният конструктор Хидропрес щял да представи методика за тяхната дообработка, като най-вероятно ще се увеличи твърдостта на металната повърхност на тези елементи.
Според заместник-председателя на Агенцията за ядрено регулиране Борислав Станимиров, ако руската фирма Хидропрес не докаже безопасност на елементите и не предложи коригиращи мерки, блокът може да не бъде пуснат след плановия ремонт през лятото. Странно е обаче защо регулаторът чак сега проявява такава взискателност, а не още преди да е разрешил подмяната на злополучните приводи (снопове пръти, които се спускат в реактора, за да бъде спрян)? Предоставянето на гаранции е задължително за издаването на подобно разрешение, категоричен е Законът за безопасно използване на ядрената енергия. В наредбите на самата агенция също
изрично се изискват няколко документа
преди започването на такава подмяна: лиценз за промяната в проекта на реактора (издаден от главния конструктор на съоръжението), удостоверение за безопасност на новите елементи, както и сертификат на фирмата производител от съответния национален регулатор, че може да изработва елементи за ядрени съоръжения. Днес е ясно, че системата за задвижването на подменените 61 приводи няма удостоверение за безопасна работа. Безуспешни останаха многобройните ни опити да разберем дали е бил налице лицензът от главния конструктор на реакторите ВВЕР-1000 и дали производителят - руската фирма Хидропрес, е сертифицирана за производство на ядрени съоръжения. На всички въпроси председателят на АЯР Сергей Цочев отговори само, че е било издадено разрешително на АЕЦ Козлодуй да извърши ремонта и че то е изтекло в края на 2005 година.
Още през миналата седмица ръководството на атомната централа стовари цялата вина за инцидента върху Хидропрес. Според шефовете й доставените от руснаците приводи не са били тествани дали могат да издържат достатъчно дълго време, без да бъдат раздвижвани. Приводите са стояли извън активната зона 197 денонощия заради безпроблемната работа на V блок. Нито един руски реактор не е оставал включен толкова дълго - техният рекорд е 55 денонощия, разясни заместник изпълнителният директор на Козлодуй Иван Генов. По думите му именно бездействието на прътите било главната причина да се слепят подвижната и неподвижната част на механизма, който ги движи.
Приводите са с идеално полирана повърхност и това, че толкова време са били долепени, е довело до преминаване на атоми от повърхността на едната част в другата, е становището и на члена на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй Йордан Георгиев. Това явление е познато от металознанието, но при проектните изпитания не е било взето под внимание от руските специалисти. Един проектант - подчерта Георгиев - особено в ядрената енергетика, не бива да проектира елементи, без да си дава ясна сметка как може да действа оператор на атомна централа във всяка една ситуация. Впрочем същите приводи работели безпроблемно от пет години в АЕЦ Балаково, от три години в Калининската АЕЦ и от една година - в Запорожската. Но само в България са дали дефект и сега заради понесените щети българската централа ще настоява Хидропрес да плати
разписаната в договора 3-процентна гаранция
за добро изпълнение. Цялата стойност на контракта е 24 млн. долара, така че руснаците ще трябват извадят 720 хил. долара. Наред с това от Козлодуй ще настояват да им бъдат възстановени и пет от приводите, които са били разрушени, за да се анализират и да се установят причините за отказа на двигателния механизъм.
Директорът на централата Иван Иванов смята, че първите две финансови искания лесно ще бъдат удовлетворени, тъй като са залегнали в сключените договори. Далеч по-бурни обаче ще са споровете с Хидропрес за средствата, изгубени от спирането на хилядамегаватовия блок. Националната електрическа компания вече поиска от АЕЦ Козлодуй 2.8 млн. лв. неустойка за недоставените количества енергия през десетдневната пауза. Най-вероятно за тази сума ще стигнем до съд с руснаците, прогнозира Иванов. Между другото, НЕК може да предяви и допълнителни претенции за пропуснати ползи от нарушения график за износ на електроенергия за съседни страни.
С изявленията си ръководителите на атомната централа на практика изключиха варианта вината да бъде прехвърлена на български експерти или на екипите, които са били на смяна по време на инцидента. След като приводите са получени, те са били изпитани на площадката, после са монтирани от български техници под надзора на главните инженери на Хидропрес - каза Йордан Георгиев. - Не са проверявани само за продължителен престой в неподвижно състояние, но това е нямало как да бъде направено, след като го няма разписано в проектната спецификация. И за Иван Иванов персоналът е действал правилно и няма да бъде търсена индивидуална отговорност. Единствено аз може би ще бъда наказан - предположи той - заради това, че не съм се научил да се държа добре с медиите.
В цялата шумотевица някак
встрани остана една дребна подробност
- дали същият инцидент няма да се случи отново? Заместник-директорът на централата Иван Генов заяви, че е абсолютно изключено приводите пак да залепнат, защото щели да бъдат... раздвижвани всяка седмица. Такава напредничава практика може и да дава ефект при кинезитерапията за стари хора например, но в случая все пак става дума за ядрена енергетика. Където всички възможни сценарии трябва да са предварително проиграни и да има адекватна реакция.
Кой каквото и да говори, в АЕЦ Козлодуй вече не са сигурни в доставеното от руснаците оборудване. Същите приводи е необходимо да бъдат монтирани и на блок VI през това лято, но на този етап те ще си останат в кашоните. Водим разговори с Хидропрес и настояваме те категорично да ни докажат, че конструкцията им е стабилна. Решението на проблема, което те ще ни предложат, трябва да бъде доказано във времето, твърди Иван Иванов. Това обаче създава още един сериозен проблем - ще може ли VI блок да работи със сегашните пръти, при положение че гаранцията им изтича в края на годината? От централата уверяват, че руснаците ще направят такова изследване и ако резултатите не се окажат положителни и нямаме еднозначна гаранция, няма да пуснат шести блок да работи. Така че е напълно възможно от началото на 2007-а освен без блокове III и IV Козлодуй временно да се окаже и без единия си хилядник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във