Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМПЕРИЯТА ТИ БИ АЙ

Все по-начесто избухват слуховете, че следващата седмица ще има споразумение за продажба на Държавен застрахователен институт-ДЗИ ЕАД. Ако Ти Би Ай успее да изиграе добре картите си и спечели държавния застраховател, ще станем свидетели на раждането на първия у нас, макар и условно наречен, български финансов гигант.
След евентуалната сделка финансовата група ще сложи ръка, макар някъде и съвсем символично, върху две животозастрахователни, пет общозастрахователни и две от най-големите пенсионни компании, ще има участие в пет банки, в една здравноосигурителна компания, а освен това ще има акционерно участие в Централният депозитар, Българската консолидационна компания и Свободна безмитна зона.
Придобивайки мажоритарен дял в ДЗИ, под шапката на Български застрахователен и пенсионен холдинг (БЗП) ще преминат и дъщерните на държавния застраховател дружества - ДЗИ Консулт, ДЗИ Инвест, ДЗИ Лизинг, ДЗИ Отдих и туризъм и Български застрахователен посредник.
Придобивайки ДЗИ, Ти Би Ай ще поеме управлението на компания с капитал 38.6 млн. лв., с дялово участие в 22 дружества и общ размер на активите, възлизащи на 179.165 млн. лева. И както се твърди - ще придобие всичко това срещу около 22-23 млн. щ. долара, и то не платени кеш, а чрез дългови инструменти.
Фирмената регистрация на Ти Би Ай датира от юли 1993 година. Акционерното дружество притежава две международни компании: Кардам/Таладиум (Kardan/Talladium Investment Group, владееща 60% от капитала на Ти Би Ай) и Бенкърс Тръст (Bankers Trust), собственик на 40 процента. След сливането между Дойче Банк (Deutsche Bank) и Бенкърс Тръст през 1999 г. като нов акционер в Ти Би Ай се явява Дойче Бенкърс Тръст (Deutsche Bankers Trust). В предмета на дейност на регистрираното в България дружество Ти Би Ай са записани маркетинг и управление на инвестиции, търговия, внос-износ, агентство и посредничество, консултантска, рекламна и информационна дейност и други. Според собствениците на Ти Би Ай АД преките капиталови инвестиции в различните инвестиционни проекти у нас са около 40 млн. щ. долара.
Първото капиталовложение у нас Ти Би Ай направи през 1993 г., когато фирмата закупи 50% от търговското дружество Ивален. То се занимаваше с износ на консерви и други хранителни продукти за Израел.
През февруари 2000 г. Ти Би Ай и ЕБВР учредиха БЗП. Той притежава 85.33% от капитала на пенсионна компания Доверие, 69.24% от ЗПАД Булстрад и 36.36% от Булстрад-ДСК-Живот. От своя страна пък Булстрад притежава 33.34% в Токуда Кредит Експрес Банк и е мажоритарен собственик на лондонския застрахователен посредник European Reinsurance Brokers.
В потвърждение на старата българска поговорка, че апетитът идва с яденето, в началото на ноември 2000 г. Ти Би Ай сключи споразумение с РМД-то на застрахователния институт - ДЗИ 2000, и двете дружества учредиха консорциум, който подаде единствената оферта за участие в приватизацията на последната държавна застрахователна компания.
И ако Ти Би Ай успее да купи обявените за продан 67% от акциите на ДЗИ, Български застрахователен и пенсионен холдинг (БЗП) ще стане най-голямата българска финансова структура от този тип.
Много важна придобивка за БЗП и за влизащите в състава му дружества - Булстрад, Булстрад-ДСК-Живот и Доверие, ще се окаже и суперразвитата клонова мрежа на ДЗИ в страната - 28 клона и над 70 представителства. Освен това Армеец (също от състава на групата ДЗИ) има над 50 представителства в страната, а общо за института работят и около 5000 посредници.
За сравнение - към този момент дори Булстрад разполага едва с около 60 представителства в страната.
Ако сделката стане факт, сигурно е, че БЗП ще отнеме идентичността на повечето дружества в новото финансово обединение. Най-вероятно всички общозастрахователни компании ще се влеят в едно дружество, като по предварителни прогнози пазарният му дял ще е на ръба на допустимия от Закона за защита на конкуренцията - 34 процента. Една ще е и животозастрахователната компания, а нейното пазарно присъствие ще бъде над 50 процента. Обмисля се и вариантът за сливане на двете пенсионни компании - Доверие и Българско пенсионноосигурително дружество. Тяхното пазарно присъствие в различните сегменти на дейност ще варира между 30 и 50 процента. Що се отнася до присъствието на БЗП в банковите институции, за момента то е твърде скромно. Холдингът ще е акционер в пет банки, но по-съществено е единствено участието му в Токуда Кредит Експрес Банк, в останалите дяловете са нищожни. Най-вероятно финансовият холдинг ще гледа да се освободи от тях, а и от участията си във всички други компании, които изглеждат безперспективни.
Сигурно е обаче, че мениджърите ще се оглеждат за сериозна инвестиция в българска банка. Това, което липсва на финансовия холдинг, за да затвори цикъла на бизнесначинанията си у нас, е солидно съдружие с кредитна институция. Явно това ще и следващата инвестиционна цел пред БЗП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във