Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Имотни скици могат да се извадят в цялата страна

Изваждането на самата скица се прави по електронен път чрез Кадастрално-административната информационна система /КАИС/, която е интегрирана в сайта на агенцията.

Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна. Такъв документ можете да получите във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове на страната, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път чрез Кадастрално-административната информационна система /КАИС/, която е интегрирана в сайта на агенцията.
Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици.

В поне 116 общини в България също могат да бъдат издадени скици, като тази услуга се осигурява на гражданите от 287 техни служители. Тези служители имат право да издадат документа на хартия и да го подпечатат с мокър печат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
В общинските служби по земеделие също могат да се получат такива документи oт специално упълномощени за целта служители. Промените в ЗКИР и наредбите към него дадоха възможност и на всички геодезисти, които желаят, да издават имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Към момента 61 лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър имат право да извършват
административно обслужване с кадастрална информация.Геодезистите могат да разпечатват имотната скица на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията. Освен в регионалните представителства на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, във всеки областен град, за улеснение на хората са осигурени изнесени работни места и в редица по-малки градове на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във