Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Имотите са печеливша алтернатива за договорните фондове

Някои сегменти от сектора на недвижимите имоти – като складови площи например, не усетиха осезаемо студения дъх на пандемията. Те получиха подкрепа от възхода на някои браншове, които се възползваха от мерките за затворяне на предприятия и ограничаване на социалните контакти, и отбелязаха бърз възход и станаха ракета носител за свързани с тях браншове. Други сектори от недвижимите имоти обаче – офиси и търговски площи, изправиха на нокти инвеститорите, които имат такива проекти или пък кроят планове да строят такива обекти.

Индексът BG REIT, който следи борсовата търговия с акции на дружества от този сектор на "Българска фондова борса" АД, очертава една положителна тенденция на пазара на недвижими имоти. Показателят расте от началото на тази година с 15.82% и в момента неговата стойност е 158.93 пункта. И стои в зелена територия на печалбата през всичките изминали Ковид месеци - след 23 март миналата година досега. 

Седем са компаниите, които са включени в базата за неговото изчисляване, като те имат инвестиции във всички сегменти от пазара на недвижими имоти - те строят, продават или отдават под наем такива активи. Шест от тези дружества също са на зелена територия в последните дванадесет месеца. При едно дружество има спад в котировките. 

Впечатление прави интересът към акциите на  „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, които се търгуват по 19 лева за един брой като на годишна база добавят към стойнжостта си още 9.83 процента.  

Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че и договорните фондове, които инвестират активи от сектора на недвижимите имоти, се представят добре през изминалите месеци. 

Най-доволни от началото на тази година са клиентите на "ОББ Патримониум Земя", тъй като той ими носи печалба от 8.6%,  като при това е привлякъл над шест милиона лева нови инвестиции. Този договорен фонд е единствен по рода си у нас. Той е  насочен към вложения предимно в акции на български компании, които инвестират в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб. За последните дванадесет месеца доходността дори е двуцифрено число.  

"Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти" също е оправдал доверието на инвеститорите. Всеки един от тях е увеличил вложенията си в секторния фонд, който  инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), с 1.97 процента. Колективната схема е увеличила и нетната стойност на активите си. Те се влагат в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Портфейлът му включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. 

Прогнозите предвиждат добро бъдеще за сектора на недвижимите имоти. Очаква се разширяването на процеса на ваксинация и евентуалното постепенно, може би частично, завръщане на служителите в офисите в следващите месеци ще подпомогне и този сегмент от пазара. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във