Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Имат ли бъдеще трудово-производителните кооперации?

Социалните предприятия, известни като трудово-производителни кооперации, са основен източник на доход за хора в неравностойно положение. Все по-често европейските институции разработват програми за този вид производство и увеличават финансирането. Част от българите обаче все още гледат на кооперативното производство като символ на социалистическото минало на страната ни, а други - не са и чували за него.

В Съюза на производствените кооперации в страната влизат общо 222 организации. В тях работят близо 1800 души с увреждания. Те са ангажирани основно в производство на облекла, дървени изделия, сувенири. Наскоро председателят на Националния съюз на трудово-производителните кооперации Стилиян Баласопулов обясни, че често цените на продукцията са доста атраткивни, тъй като се работи директно с производителите, не се слагат допълнителни печалби, тъй като една от идеите е да се гарантира заетостта на хората с увреждания. Например върху пола, ушита за 3 евро може, да бъде сложен етикет за 90 евро.

„Главното е, че кооперацията има най-модерната форма на управление. Всичко се решава колективно, основава се на принципи, които са дълбоко хуманни – за честност, правдивост, работа с хора, грижа за общността. Човек обвързва освен финансите си, но и социалните си нужди. Има дълбок хуманизъм в самото управление, в същността на производствената кооперация“, каза Баласопулов в радио интервю наскоро.

Според председателят на Националния съвет на ТПК трябва да се направи разграничение между типовете кооперации и да се прибавят по-точни текстове за подпомагане на социалното предприемачество. Пречка създава и Законът за обществените поръчки. В сила е разпоредба, съгласно която създадени централни органи за покупки, в качеството им на възложители, не са длъжни да запазват обществени поръчки за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по утвърдения от правителството Списък на стоките и услугите. Това е проблем, който обезсмисля целта на закона да се създава заетост на хора с увреждания.

Проблем има и в Кодекса за социално осигуряване. Изплащането на първите три дни от обезщетението за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя продължава да затруднява специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания (често боледуващите хора с увреждания). Високите осигурителни прагове също създават проблеми пред малките и средни предприятия.

През октомври в страната заработи регистър за социалните предприятия. С промените в закона през последните години се получава по-добро разбиране за ролята на социалната икономика, въпросът е как да бъдат привлечени повече фирми. 

По данни на Българската стопанска камара повечето трудово-производителни кооперации произвеждат детска, мъжка и дамска конфекция и текстилни изделия за бита. Продукцията се шие предимно на ишлеме. Над 70% от стоката е предназначена за износ, главно към Гърция, Турция, Франция и Англия. Едни от най-добре развитите трудово-производителни кооперации в шивашката промишленост са в градовете София, Гоце Делчев, Благоевград, Бургас, Варна, Трявна, Плевен, Видин, Лом, Смолян и др. За да са в крак с модните тенденции и потребностите на пазара, социалните предприятия работят съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ и студенти от специалност „Мода“. “Стоката е качествена, а цените са ниски. Това, което създава най-голяма трудност, е маркетингът и суровините.

Останалата част от ТПК са заети предимно в сферите на книговезките и социалните услуги, информационни услуги, обучения, насочени към децата, младежта, безработните граждани и имигранти; помощ за училищни и домашни грижи; услуги за хора с увреждания.

Националният съюз на трудово-производителните кооперации отбелязва 100-годишнината от създаването си. Съюзът е един от най-старите в Европа. Неколкократно е преименуван и преобразуван, а през 1971 година е ликвидиран. Възстановен е през 1988 година и днес обединява трудово-производителни кооперации, кооперативни съюзи и други кооперативни организации в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във