Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМАШЕ ДЕФИЦИТ НА ИНФОРМАЦИЯ В КОНКУРСА ЗА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ

Енрико Виале, регионален мениджър на Енел за Балканите, пред в.БАНКЕРЪЕнрико Виале завършва строително инженерство в Италия. Продължава обучението си в САЩ, където получава магистърска степен по мениджмънт от университета в Санта Клара. По-късно завършва програма за висши ръководители в бизнес училището Слоун. Започва кариерата си в отдела по проектно финансиране на GIE Spa в Милано. През 1989 г. преминава в Ansaldo Energia Spa като ръководител на отдела по проектно финансиране, а през 1994-а е назначен за финансов директор. През 1995-а постъпва в Mediocredito Centrale Spa в Рим като ръководител по експортното финансиране. Между 1995 и 1998-а е управляващ директор в международната корпорация ABB Structured Finance, а от 1998 до 2003-а е старши вицепрезидент на клона на компанията в Цюрих. От 2003 г. работи за Енел в София като главен изпълнителен директор на Енергийна компания Марица-изток 3 и като регионален мениджър на Енел за Балканите.Г-н Виале, Енел не успя да се класира в двете големи енергийни сделки в България - приватизацията на електроразпределителните дружества и на трите големи ТЕЦ. Защо се получи така?- Чрез ТЕЦ Марица-изток 3 Енел присъства на българския пазар вече повече от две години. Когато започнахме този проект, в България имаше осъществени само няколко инвестиции от такъв мащаб. Ние сме сред първите големи инвеститори в страната и с удоволствие виждаме, че приватизационният процес протича много успешно. Компанията ни се гордее, че в известен смисъл е дала своя принос за това. Колкото до въпроса ви, ние не подкрепяме закупуването на предприятия само заради самото закупуване. Напротив, смятаме, че придобиването е правилен подход само ако е от полза за нашите акционери, които са повече от 2 млн. по целия свят. Тъй като стратегията ни вече е доказала, че носи печалба на собствениците на акции на Енел, в България компанията ни прилага същия инвестиционен подход . В този смисъл Марица-изток 3 доказа, че е добро капиталовложение за Енел и ние ще продължим да търсим и други.И все пак дадохте много ниска оферта за ТЕЦ Бобов дол - едва 100 хил. евро. Това ли според вас е реалната цена на централата? - Както вече казах, компанията ни акцентира върху възвръщаемостта на инвестициите на акционерите и затова прилагаме строг набор от критерии в процеса на инвестиционна оценка. За съжаление в случая с Бобов дол не успяхме да намерим достатъчно информация, за да добием ясна представа за бъдещето на тази топлоцентрала и поради тази причина не можахме да дадем по-висока цена. Но ние имахме готовност - ако бъдем избрани за предпочетен купувач, да започнем дискусия с Агенцията за приватизация, за да преразгледаме, преработим и подобрим цената, заради допълнителната информация, която щеше да ни бъде предоставена на този етап от развитието на сделката. Като голям инвеститор как оценявате факта, че АП бави обявяването на победителя в конкурса за централата и може ли това да се окаже лош знак за компаниите, проявяващи интерес към български активи?- Продажбата на предприятия от енергетиката е сложна процедура и такива забавяния трябва да бъдат очаквани. Не мисля, че отлагането на избора във времето ще има дългосрочен ефект. Смятам, че забавянето по някакъв начин е свързано с липсата на подробна и ясна информация, което се оказа пречка и пред нас. А що се отнася до ефекта върху бъдещите инвеститори в България, аз вярвам, че те са по-заинтересовани от това да има ясна регулаторна рамка, отколкото от закъсненията, независимо от причините за тях. В руските медии се появиха публикации, че Енел и Обединени енергийни системи са сключили конфиденциално споразумение, според което руснаците могат да ви отстъпят част от закупените акции на ТЕЦ Варна и ТЕЦ Русе. До каква степен тези твърдения отговарят на истината? - В началото на 2004 г. Енел и руската частна инвестиционна компания ESN спечелиха договор за съвместно управление на Северозападната топлоелектрическа централа (NWTPP) в Санкт Петербург, Русия. А всъщност 61.5 на сто от централата са собственост на РАО Обединени енергийни системи, която е и най-големият играч на руския енергиен пазар. По този начин двете компании постигнаха принципна договореност да използват съвместно бъдещи възможности за придобиване на енергийни активи, които ще се появят вследствие на либерализацията на руския и други източноевропейски пазари като цяло. Конкретни договорености за България нямаме.У нас Енел извършва рехабилитация на ТЕЦ Марица-изток 3. Как върви обновяването на тази централа и защо се наложи изоставане от предварителните графици?- Около 55% от планираните рехабилитационни работи по втория блок вече са завършени. Построяването на двете сероочистващи инсталации, двете охлаждащи кули и останалите запланувани неща се движат според първоначалните планове. Всъщност мога да кажа, че втората охлаждаща кула ще бъде готова предсрочно. Закъснението се получи от рехабилитацията на производствените блокове и се дължи на различни фактори. Най-важният може би е, че дейностите, които трябва да се извършат, за да продължи централата да е дългосрочен производител на евтина електроенергия за българския пазар, се оказаха повече от очакваните. Но компанията взема мерки, за да сведе до минимум негативните последствия от забавянията.Преди време заявихте, че сте готови да изградите още два блока на площадката на ТЕЦ Марица-изток 3. Актуална ли е все още тази идея и ако получите разрешение от българското правителство, ще настоявате ли за дългосрочен договор за изкупуването на електроенергията?- Ние направихме това предложение към Министерството на енергетиката, защото вярвахме, а и все още вярваме, че това би било най-евтиното решение за създаването на нови производствени мощности в комплекса Марица-изток. Имайки предвид големите инвестиции, които изисква подобен проект, според нас той е осъществим, ако е подкрепен с дългосрочен договор за изкупуване на произвежданата електроенергия. При желание от страна на официалните институции у вас дискусия по този проект все още е възможна.А не смятате ли, че дългосрочните контракти за изкупуването на тока са пречка пред либерализацията на електроенергийния пазар? - На пазари, които не са напълно либерализирани, дългосрочните договори се използват, за да дадат начало на по-големи инвестиции. Такава впрочем е световната практика. Мисля, че щом на българският енергиен пазар се установи трайно успешна регулаторна рамка, нуждата от подобни договори постепенно ще изчезне.В края на този месец бе продадена мрежата за мобилни комуникации Уинд, която е собственост на Енел... Договорът за телекомуникационнната мрежа бе подписан на 26 май. Купувач е компанията на египетския бизнесмен Савирис Уедър инвестмънтс. Всички транзакции ще приключат на 30 юни 2006-а. На практика с това ще завърши започналият преди три години наш проект за концентриране на усилията ни в енергийния и в газовия сектор. Което пък ще даде възможност на Енел да се фокусира върху развитието на активите си в Италия и чужбина. Италианската компания Енел(Enel) и френската Е Де Еф (EDF) подписаха на 30 май Меморандум за разбирателство за съвместна разработка на ново поколение френски ядрени програми EPR (European Pressurized Reactor). Документът ще спомогне на Енел да придобие по-голяма компетентност в областта на ядрените технологии, а за Е Де Еф се отварят вратите за сътрудничество с европейските индустриални лидери в областта на EPR-програмите за развитие на последното поколение ядрени реактори. Медиите определиха проекта като продължение на стратегията на Енел за развитието на компанията като производител, доставчик и продавач на електроенергия и природен газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във