Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМА РИСК ЗА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ

Визитка
Мария Мургина бе избрана от правителството за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) през ноември миналата година. Преди да заеме този пост, тя е била заместник изпълнителен директор на НАП, заместник главен данъчен директор и ръководител на проекта за изграждането на агенцията. Преди да постъпи в данъчната администрация тя е била управител на счетоводна къща М-БУЛ ООД. Работила е и в Министерството на финансите, в Министерството на труда. Мария Мургина е завършила Университета за национално и световно стопанство.

Г-жо Мургина, оправдаха ли се очакванията ви за увеличение на приходите от осигуровки и данъци през тази година? Какви са разчетите ви за приходите през 2007 г., при положение че има допълнително намаляване на осигурителната тежест с 2 процента?
- За първите пет месеца на годината приходите от данъци и осигурителни вноски са по-добри от очакваното. Спрямо 2005 г. сме събрали със 135 млн. лв. повече корпоративни данъци, със 113 млн. лв. повече акцизи, с 6 млн. лв. повече здравно-осигурителни вноски. Въпреки намаляването на данъчно-осигурителната тежест приходите растат. Това е белег за икономическо развитие и за по-ефективна работа на НАП. Многократно сме се убеждавали в последните години, че намаляването на данъчните ставки усилва доброволното спазване на законодателството.
Възможно ли е да възникнат някакви рискове при изпълнението на приходната част на бюджета през 2007 г. във връзка с влизането в действие на новите хармонизирани с европейското законодателство данъчни закони?
- Рискове съществуват. Не е тайна, че приходите от ДДС след присъединяването ни към Евросъюза ще намалеят по чисто обективни причини - ще излезем на единният пазар и ще отпадне вносът като важен източник на приходи по ДДС. Друга заплаха за бюджета са действащите европейски ДДС измамници. Практиката на новите членки в ЕС, които се присъединиха преди нас, показва, че в месеците след присъединяването опитите на източване нарастват многократно. Отчитаме тези заплахи и се готвим за това.
Бави ли се разработването на софтуера на информационната система на НАП? Кога се очаква тя да бъде изградена изцяло?
- Работата по изграждането на новата информационна система продължава. Очаквам тя да бъде окончателно внедрена в цялата страна до края на 2006 година. В момента се тестват шест от модулите й. За целта бяха сформирани екипи с представители на Централно управление, ТД-София и дирекция Големи данъкоплатци и осигурители. Новата информационна система ще предложи на клиентите ни нови услуги и ще скъси значително времето, необходимо за обслужване. В изискванията към системата сме заложили възможност всеки клиент да бъде обслужен в произволно избран офис на НАП, напълно електронен обмен на информация между агенцията и клиентите й, достъп през ИНТЕРНЕТ до данни от данъчноосигурителната сметка на фирмите и гражданите. Внедряването на информационната система ще облекчи както клиентите ни, така и самата агенция, защото с новия софтуер ще работим значително по-ефективно.
Шефът на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Петър Димитров заяви, че е възможно именно заради липсата на информационна система да се задълбочат проблемите с източването на ДДС. Има ли такава опасност?
- Споменах, че заплахите по отношение на този данък са от малко по-различно естество. В момента работим по внедряването на т.нар. система VIES. Тя позволява на всички данъчни администрации в Европейския съюз да обменят информация за сделките, облагаеми с ДДС вътре в общността. Така се гарантира, че ако фирми от различни страни членки се опитват да злоупотребяват, това ще стане известно на данъчните власти. България е подготвена за въвеждането на системата. През миналата година закупихме необходимото оборудване - сървъри, компютри, проведохме и обучение на служители, които да работят със системата.
Има ли НАП капацитет от догодина да поеме изцяло администрирането на данък добавена стойност, особено след като от началото на 2007 г. контролът върху вноса от трети страни ще мине от митниците към НАП?
- До 2003 г. НАП обслужваше както ДДС, набран от сделки в страната, така и от внос. Обемът на работата тогава бе значително по-голям, отколкото след присъединяването на страната ни към ЕС, когато всъщност вносът от 3-ти страни, извън ЕС, ще се облага с ДДС.
Готова ли е агенцията да проверява и достоверността на имотните декларации на политиците?
- Програмата на НАП Ревизии на физически лица е свързана със съпоставка на имуществото на български граждани и декларираните от тях доходи. Вече три години по тази програма се извършват ревизии на хора, чиито имоти и превозни средства струват значително повече, отколкото са доходите, посочени в данъчните им декларации. За нас критерият не е дали някой е политик или не, а дали честно си декларира доходите и заплаща задълженията си. Ако в обхвата на тази програма попаднат политици, те също ще бъдат ревизирани. Искам отново да подчертая, че за НАП няма привилегировани данъкоплатци.
Кога ще приключи изграждането на централата на приходната институция в София. Колко ще струва окончателното довършване на сградата на Цариградско шосе (бившият корпус на ИПК Родина)?
- Има решение на управителния съвет на НАП, че сградата ще бъде довършена. В момента са правят оценки на каква стойност ще е ремонтът. Очакванията ни са в последното тримесечие на 2008 г. реконструкцията да приключи. Тази сграда ще позволи да предложим на посетителите на агенцията комфортни салони за обслужване, много по-различни от сегашните. Трябва да призная, че битовите условия в някои от офисите на НАП в София в момента са под всякаква критика. Дължим на служителите и клиентите си по-нормална среда за работа.
Заявихте, че няма да търпите никакви прояви на корупция в системата на НАП. Колко сигнали са получени досега за корумпирани служители на приходната администрация и какви наказания са получили нарушителите?
- Борбата с корупцията неминуемо започва с признанието, че тя съществува. Имаме много тъжен пример от последната седмица. В последните шест месеца уволних шестима служители на агенцията заради корупционни прояви. Четири от случаите са предадени на прокуратурата, за да потърси тя наказателна отговорност. Разкрихме денонощен телефон за подаване на сигнали за корупция, на който всеки гражданин може да сигнализира за нередно поведение на наш служител. В момента въвеждаме в действие система за внезапни проверки на работата на служителите в НАП. Тя ще позволи да се анализират всички отклонения от нормалните трудови задължения и евентуалната им връзка с корупционни прояви. Работим и по създаването на количествени индикатори за корупционните нива в системата. Няма да позволя заради действията на няколко непочтени служители да страда авторитетът на цялата администрация.
На каква стойност възлиза информационната кампания, която НАП провежда през тази година, за да популяризира сред обществото възможностите да се плащат данъци, осигуровки и др. по електронен път?
- Информационната кампания на НАП е част от услугите, които Адам Смит Интернешънъл предоставят на НАП като консултант по външни комуникации, по проекта за реформа в администрацията по приходите. Той, както знаете, е финансиран от Световната банка. Общата стойност на медийния бюджет е 146 911 евро, включително и национално представително социологическо проучване, изготвяне на стратегия и производство на радио, телевизионни и печатни информационни материали. От тази сума 95% са заем от Световната банка, а 5% са съфинансиране от бюджета. Независимо от тези средства, осигурени по заемното споразумение, ние положихме допълнителни усилия и със съдействието на национални и регионални медии, които проявиха изключително отговорно отношение, успяхме да излъчим поредица от разяснителни материали, информационни клипове, както и рекламата на НАП безплатно, което спести на бюджета над 270 000 лева.
Имате ли предложения за законови промени, за да се инкриминира неплащането на данъци и за създаването на т.нар. данъчна полиция?
- Последните законодателни инициативи са свързани с ДДС измамите. Това е т.нар. солидарна отговорност на доставчиците, когато са знаели или са били длъжни да знаят, че участват в ДДС верига. Такава практика вече съществува във Великобритания, Германия и Холандия, където отговорността се разпростира не само върху конкретния ползвател на данъчната облага, но и върху неговите доставчици, които са знаели или са били длъжни да знаят, че участват в опит за източване на ДДС. Освен чрез законодателни промени противодействието на злоупотребите с ДДС задължително минава през съвместна работа между НАП, МВР и прокуратурата. Защото само с общи усилия можем наистина да успеем в борбата с противозаконните прояви и да съдействаме за подобряване на данъчната дисциплина.
Не смятате ли, че след като НАП е натоварена със задачата да събира огромната част от приходите на хазната, заеманата от вас длъжност трябва да е мандатна?
- Дейността на агенцията и условията за назначаване на мениджърите й се определят от Закона за Националната агенция за приходите. Въз основа на него беше създадено и Централно управление, което функционира около година и половина преди НАП реално да заработи. По време на подготовката на закона се водиха дискусии дали агенцията да бъде подчинена на Министерството на финансите, или директно на Народното събрание, което предполага мандатност на този пост. Тогава надделя мнението, че за да има по-ефективен контрол над дейността на агенцията, е логично НАП да е под шапката на Министерството на финансите. По този начин министърът на финансите има възможност да контролира процесите по събиране на приходите в бюджета, а наред с това не се съсредоточва прекомерно голяма власт в ръцете на един човек.

Facebook logo
Бъдете с нас и във