Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМА ДОСТА СЕРИОЗНИ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЛЕЖКИ СРЕЩУ НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ У НАС

Г-жо Шулева, НДСВ категорично поиска промени в законопроекта за данък добавена стойност (ДДС), който мина на първо четене в парламента. Кои, според вас, са основните грешки в предложения нормативен акт?
- НДСВ е най-вече против връщането на т.нар. солидарна отговорност при възстановяване на данъчния кредит на предприемачите. Затова искаме прецизиране на текстовете в новия закон за ДДС, предложен от Министерството на финансите. В момента търсим решение, което да гарантира предвидимост на бизнес средата у нас. Всъщност това беше и един от най-важните стълбове в политиката на НДСВ през последните четири години. Необходимо е текстовете на закона в областта на данъчната политика да се прилагат ясно и безапелационно.Трябва да има и пълни гаранции, че изрядните данъкоплатци няма да бъдат санкционирани заради чужда недобросъвестност. Казано иначе, трябва да бъдат премахнати всякакви възможности за произвол при тълкуването на солидарната отговорност.
Чуха се мнения, че от началото на 2007 г., когато законът ще влезе в сила ще започне и бавната смърт на българския туризъм. Причината е покачването на ДДС за туристическите услуги. Каква е позицията на жълтата партия по този въпрос?
- Безспорно туризмът е един от най-бързоразвиващите се сектори в икономиката на страната. Това е отрасълът с най-значим принос за намаляването на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Тъй че и в бъдеще ще се нуждае от данъчни стимули. А не да се върви в посока на намаляване на конкурентоспособността чрез увеличаване на ДДС върху туристическите услуги.
Ето защо ще се търсят компромиси в това отношение. Българското законодателство трябва да е в синхрон с европейското, но специално за туризма е необходимо да се даде възможност за прилагане на различна ставка. Сегашната от 7 на сто трябва да остане, и то за всички услуги, които се включват в туристическия пакет. Този режим трябва да се запази до момента, в който и другите държави конкурентки на България в отрасъла - Гърция, Испания, Малта, Италия и т.н., пазят своите по-ниски ДДС-ставки. Докато в тези страни ДДС гравитира между 5 и 7%, няма причина ние да искаме стъпаловидно покачване от 7 до 20 на сто, както предвижда сегашният закон.
А ако предложенията ви не се приемат?
- Прогнозите са много негативни. Помните, че негативни ефекти имаше въобще от въвеждането на ДДС върху туристическите услуги на място още преди няколко години. Основните приходи в отрасъла са от чуждестранни туристи, а е ясно, че битката за туристи е битка на цени. Сегашното статукво просто трябва да се закрепи. Проблемът е, че ние сме приели единната ставка и тя е много висока - 20 процента. Докато в Европейския съюз масово се прилагат диференцирани ставки на данък добавена стойност за различни видове стоки и услуги. Все пак мисля, че още преди да се пристъпи към гласуване на законопроекта на второ четене, ще намерим необходимия консенсус. И ще се обединим около текстове, които да се подкрепят изцяло.
Наистина ли нашата страна няма потенциал за намаляване на данък добавена стойност?
- Нещата опират основно до ръста на потребителското търсене в България. Днес то е доста голямо и натискът върху платежния баланс е огромен. Така че, от чисто макроикономически съображения, а и поради факта, че все още сме във валутен борд, не е разумно да се подкрепи намаление на ДДС-ставката.
Има ли чуваемост в управляващата коалиция по отношение на данъчната политика?
- Стремим се да поддържаме преди всичко нейната предвидимост. Едно от големите преимущества при управлението на НДСВ беше, че още в самото начало ние декларирахме какво предстои. И успяхме да изпълним планираното. За съжаление сегашната данъчна политика не е естествено продължение на онова, което започна през 2001-а. Все още не са представени нито средносрочни, нито дългосрочни прогнози в тази област. Точно това се опитваме да обясним на партньорите си в коалицията - че за бизнеса е изключително важно да знае какво ще е облагането поне за няколко години напред. Тъй като без ясна прогнозируемост и прозрачност той няма как да изпълнява своите планове. Именно за това ще настоява НДСВ в рамките на коалицията.
Имахте забележки и по отношение на бюджета за тази година, в крайна сметка го подкрепихте безапелационно...
- Не е вярно, че сме дали безапелационно парламентарната си подкрепа за бюджета. Ние отправихме предложения за намаляване на определени данъци и много от тях бяха приети.
Може ли да се говори за сериозни разногласия между партиите, които са на власт, в сферата на държавните финанси?
- Не можем да говорим за сериозни разногласия. Но винаги определени предложения на правителството или на някого от коалиционните партньори могат да подлежат на дискусия, на промяна или дебат.Това е нормална практика. Не бива да се смята, че когато има идеи за изменения на някои текстове, както сега в закона за ДДС, настъпва едва ли не драма. Това не са разногласия, а оптимизация на текстовете и рутинна практика в нормалните демокрации. Иначе, както ясно сме заявили в предизборната си програма, НДСВ е за постепенно намаляване на корпоративния данък и за доближаване на данък общ доход до единна скала. Тези данъчни насоки ще поддържаме и при определянето на политиката на коалицията. Разбира се, в разумни граници, които са обусловени от общото икономическо състояние на страната.
Тоест ще настоява данъците да продължават да падат?
- Не трябва да се забравя, че има европейски натиск за спиране на намаляването на данъци в България. Нещата са комплексни и не опират само до моментното желание това да се случва.
Финансовият министър Пламен Орешарски нееднократно обясни, че България е с една от най-ниските ставки по данък печалба. Доколко е вероятно тогава корпоративният налог да падне от сегашните 15 на 12.5% или на 12%, както е записано в предизборната програма на НДСВ?
- В НДСВ наистина смятаме, че на българската икономика са й необходими по-ниски данъци. Колкото по-ниски - толкова по-добре, за да се привличат повече инвестиции. Нашето управление започна с корпоративна ставка от 23% и приключи със ставка от 15%, като намаляването бе постепенно. Както казах обаче, от страна на европейските ни партньори има доста сериозни бележки срещу едно бъдещо намаляване на налозите у нас. Много от финансовите министри от Европейския съюз са на мнение, че ниските данъци в новите страни членки се отразяват негативно на техните собствени икономики, като предизвикват увеличение на безработицата и износ на производства в новоприетите държави. Те казват така: ние сме нетни платци по отношение на европейските фондове и плащаме високи налози в собствените си държави. А страните, които са нетни получатели, имат ниски данъци и взимат много европейски пари.Тази закономерност им изглежда несправедлива. Дори имаше предложение, ако новите членки решат да намаляват допълнително данъците си, това да стане за сметка на намаляване на помощта от Европейския съюз. С други думи, винаги трябва да бъдем внимателни в търсенето на баланс между провежданата данъчна политика и участието ни на европейските пазари и в общата европейска политика, доколкото тя съществува.
Говори се, че е възможно намаляване на вноската за фонд Пенсии с 2 на сто. Същевременно експерти настояват за покачване на здравната вноска с 2 процента. Какъв ще бъде в този случай ефектът за данъкоплатците?
- Безспорно ефектът е нулев. Но все пак не става дума за увеличение на осигурителната тежест. Въпросът ви е много широк. Винаги съм поддържала тезата, че като цяло осигурителната тежест в България трябва да се намали, защото тя е причината за големия сив поток на работна сила. Тезата ми е, че не е достатъчно просто да се намаляват ставки. Необходими са сериозни крачки в посока на реформиране - и на социалното осигуряване, и на здравното осигуряване.
По отношение на пенсионната ни система делът на частните фондове и на т.нар. II стълб (допълнителното задължително пенсионно осигуряване) е изключително малък. В същото време това са средствата, които се натрупват по личните сметки на осигурените лица, носят висока доходност и респективно много по-високи пенсии от държавните. Една от идеите на НДСВ е за рязко увеличаване на дела на вноската за II стълб. Тя би имала много по-голям ефект от намаляването на осигурителната тежест. Така работодателите и работещите ще имат ясна визия какви пенсии ще получават. А и капиталовата система допуска до 75-80% получаване на доход спрямо осигурителния, т.е. много повече пари за старини.
Бихте ли споделили вашите предложения в областта на здравното осигуряване?
- Личното ми мнение е, че не увеличението на вноската за здравната каса ще реши проблемите в тази сфера. По-добре би било да се въведе допълнително доброволно здравно осигуряване. За всички е ясно, че средствата, които сега се събират, не могат да покрият целия пакет здравни услуги. Само с 2% увеличение дефицитът няма да се покрие. Крайно време е да се разбере каква част от услугите могат да се покрият от Здравната каса за получаването на всички услуги. Подход, при който веднъж уж се покрива всичко, а то на практика е недофинансирано и след това хората неявно са принудени да си плащат, само ще увеличи хаоса в системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във