Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИМА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ ОТ ВЪРБАНОВ

Борислав Ралчев, председател на временната анкетна комисия, пред в. БАНКЕРЪГ-н Ралчев, ще загуби ли бившият земеделски министър Венцислав Върбанов и депутатския си имунитет?- Това може да реши единствено Народното събрание. В тази фаза не става въпрос за загубване на депутатския имунитет. Това е една процедура в друг аспект и в друго време. Говорим за два вида имунитет. Единият е по възможността надлежният орган, в случая прокуратурата, да повдигне обвинение, каквото е сегашното искане. Другата характеристика на депутатския имунитет е да се получи разрешение за задържане. Това обаче не е направено в искането на Главна прокуратура. Тя иска само разрешение за възбуждане на наказателно производство срещу г-н Върбанов.Като човек, запознат подробно с документите на Главна прокуратура, ще обясните ли какви бяха основанията на ръководената от вас комисия да излезе с предложението парламентът да даде такова разрешение?- Първо трябва да се разграничат компетенциите. Много често се бърка този статус, който има Народното събрание по отношение на имунитета, с други фази, които са свързани с магистратурата - имам предвид прокуратура и евентуално съд. Значи степените са три. Това, което парламентът, по силата на чл. 107 от правилника си, може да направи, е да прецени дали съществуват данни, навеждащи на евентуален извод за извършено престъпление. Това не е становище, че има достатъчно доказателства за извършено престъпление. Втората фаза е свързана с дейността на прокуратурата, която повдига обвинение по чл. 207 от Наказателния кодекс и там формулата е да са налице достатъчно доказателства. Обръщам внимание на разликата - едното е данни, другото е доказателства. За да се стигне накрая до третата фаза - съд, който издава присъдата тогава, когато доказателствата са неоспорими. След като изяснихме понятията и структурите, ще кажете ли решението на комисията на какво се базира?- Нашето решение се базира на данните, които ни е предоставила Главна прокуратура. Те са в четири тома. Искането на прокуратурата има девет пункта, оформени в три групи наказателни състави. Номер 1 в списъка е свързан с данни за извършена безстопанственост. Втората група въпроси са свързани с това, че е извършено престъпление по служба по чл. 282 в ДФ Земеделие. Други четири пункта са за закононарушения по сключени приватизационни сделки. Кое е най-сериозното обвинение срещу г-н Върбанов?- Не мога да дам отговор на този въпрос. Сериозността или несериозността на обвинението въобще не е правна категория. Едно несериозно обвинение в никакъв случай не дава основания за преценка, че може да бъде повдигнато обвинение по смисъла на Наказателния кодекс, а още по-малко в един обвинителен акт. Прокуратурата е счела аргументите си за достатъчно сериозни, за да поиска от парламента разрешение за образуване на наказателно производство. Ние сме изразили мнение, което ще предложим в пленарната зала, като основанието за него е дали има, или не достатъчно данни.Е, добре, има ли достатъчно данни, от които може да се направи евентуален извод за извършено престъпление?- Ами след като сме излезли с такова становище в съотношение 10 към 2 на гласовете... Очевидно е, че има достатъчно данни - такава е нашата преценка.Може ли да бъдете по-конкретен и да обясните какви са те?- Ами, това са 98 структурирани доказателства като бройка, 4 тома, 2000 страници. Как да го направя? Трябва да влезем във всеки един от пунктовете и да обясняваме. Ползвали сме опита на досегашните комисии и чуждестранния опит. Ние не сме взели становище по правните квалификации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във