Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ИКТ секторът е с най-големи перспективи за привличане на американски инвестиции у нас

"Ай Би Ем България", която е основана през 1992 г., предлага широка гама от ИТ и бизнес услуги - услуги свързани с ИТ инфраструктура, техническа поддръжка на IBM продукти, консултантски услуги, софтуерни решения, сървърни услуги.

На днешния ден през 1903 г. първият американски посланик в Княжество България - Джон Б. Джаксън, връчва акредитивните си писма на княз Фердинанд I (княз от  7 юли 1887 до 22 септември 1908 г., когато е обявена Независимостта на България, и цар на България от 22 септември 1908 г. до абдикирането му на 3 октомври 1918 г.). Тази дата се счита за начало на българо-американските дипломатически отношения.

Джон Б. Джаксън, който е пълномощен министър за Гърция, Румъния и Сърбия, е първият дипломатически представител в България и първият американец, връчил акредитивните си писма в страната, което той прави на 19 септември 1903 година. Тази дата бележи установяването на дипломатическите отношения между България и Съединените щати.  Джаксън е назначен отново през  1911 г. като пълномощен министър за Румъния, Сърбия и България. И по-късно (1907-1910 г.) дипломатическите представители за България са и пълномощни министри за Румъния и Сърбия. Само един от тях - Хорас Г. Ноулс (1907-1909 г.), връчва акредитивните си писма в България. Едва след Първата световна война има американски представител, назначен само за България.

Американската легация в София започва своята дейност на 18 март 1919 г., когато Чарлс С. Уилсън връчва акредитивните си писма като шарже д’афер ad interim в София. Уилсън по-късно е назначен за пълномощен министър за България - на 8 октомври 1921 г., и връчва акредитивните си писма на 5 декември.

На 22 декември 1914 година Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма като първия пълномощен министър на България в САЩ. Той е на този пост до 1925 година.

През последните няколко години САЩ заемат сравнително неголям, но устойчив дял във външната търговия на България с относителни тегла от порядъка на 1.5% от износа на нашата страна и 0.9% от вноса. Стокообменът се доближава до един милиард щатски долара. А другата добра новина е, че търговското салдо е положително за България с най-голямата световна икономика. 

През миналата година взаимната търговия бележи ръст от 1% и е на стойност 985.2 млн. щ. долара. Българският износ отчита незначителен спад от 1.2% спрямо 2018 г., което се свързва най-вече със значително понижение при продажбите на нефтени масла, на прътите от желязо и стомана и на етеричните масла. Повишение обаче се наблюдава при по-голямата част от водещите позиции в експортната ни листа за САЩ. Така например, реализирани са значителни продажби на медицински инструменти, сурови тютюни и измервателни апарати. Сериозен ръст е налице също така при износа на слънчогледови семена, хардуерни компоненти и интегрални схеми. 

През миналата година е налице увеличение на вноса с 5.1%, предизвикано главно от реализирани покупки на сурови нефтени масла на фона на нулеви обеми за предходната година. Сред основните позиции в импортната ни листа от САЩ по-съществен спад има при вноса на полимери на винилхлорида, пътнически автомобили и интегрални схеми.

Отношенията между България и САЩ в инвестиционната област са регламентирани с Договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, актуализиран с Допълнителен протокол с оглед присъединяването на България към Европейския съюз. 

Сред най-големите американски инвеститори в България понастоящем се нареждат: AES (енергетика); IDEAL STANDARD (преработваща промишленост); HEWLETT-PACKARD (ИКТ); KRAFT FOODS (хранително-вкусова промишленост); MICROSOFT (ИКТ); IBM (ИКТ), TUMBLEWEED (ИКТ); VMware (ИКТ), McDONALDS (хотели и ресторанти); NEWS CORP. (телевизионни и радиопредавания); SUTHERLAND GLOBAL SERVICES (аутсорсинг на бизнес процеси); C3i Inc(аутсорсинг на бизнес процеси) и ACID&FERTILIZERS (химическа промишленост).

Секторът на информационните и комуникационни технологии е една от най-перспективните области за привличане на американски инвестиции у нас. САЩ са световен лидер в тази сфера и все повече американски компании от IT сектора насочват свои дейности към нашата страна. Като успешни примери в това отношение могат да се посочат "Хюлет Пакард", "Майкрософт"IBM и "Сиско Системс", които продължават да инвестират и развиват дейността си у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във