Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Икономиката ни е нараснала с 0.2% за първото тримесечие

Икономиката на страната е нараснала през първите три месеца на тази година с 0.2 процента спрямо октомври-декември и с 1.1 на сто в сравнение със същия период на миналата година, съобщава Националният статистически институт /НСИ/.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2014 г. БВП в номинално изражение достига 15 918 млн. лева.

Реализираната добавена стойност е 13 586 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (64.5%), следван от индустриалния (32.6%) и аграрния сектор (2.9%).

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (91.1%), което в стойностно изражение възлиза на 14 505 млн. лева. През първото тримесечие на 2014 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 2 886 млн. лв. и заема 18.1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Принос за регистрирания икономически растеж имат нарастването на индивидуалното потребление с 1.4%, бруто образуването в основен капитал с 0.8% и колективното потребление с 0.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във