Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Икономически стимули ще подкрепят екоангажиментите в земеделието

На фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Това е начинът те да бъдат компенсирани заради налаганите още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни.  Това е казал министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков пред колегите си на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Лисабон.

Според него, за да се осигури стабилността на аграрния отрасъл в дългосрочен план, е необходимо да продължават да се търсят възможности за намаляване на социално-икономическите различия между държавите, между регионите и между отделните производители. Той е посочил, че инструментите на политиката е необходимо да бъдат по-гъвкави и съобразени в оптимална степен със специфичните особености и нужди на всяка една от държавите членки.

"Темата за продоволствените системи, иновации и управление на природните ресурси е изключително актуална, както в условията на продължаващата пандемия от КОВИД-19, така и с оглед навлизащата в крайния си етап реформа на Общата селскостопанска политика“, отбелязва проф. Бозуков.

България счита, че в рамките на процеса на преход към „зелена икономика“, осигуряването на адекватно финансиране е от съществено значение. Това ще намали и риска от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони.

За нашата страна е притеснителен прагът от 10% задължително преразпределение на средствата за директни плащания. Комбинирането му със завишения процент за еко схеми води до прекомерно намаление на базовата подкрепа на земеделските стопани. "Минимален задължителен процент от 7.5% преразпределение на плащанията е балансирано решение“, е мнението на земеделския министър.

Според проф. Бозуков обвързаната подкрепа, която е другия инструмент за постигането на социалната и икономическа устойчивост на сектора, трябва да бъде запазена най-малко на настоящото ниво от 13+2 процента.

Проф. Бозуков отбелязва и това, че едни от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправен секторът на земеделието, са свързани с ефективното  управление на водните ресурси. В контекста на последиците от климатичните изменения, темата за напояването е от изключително значение. „Считаме за приоритетно приемането на предложението на председателството за осигуряване на възможността за финансиране до 100% на инвестиции в напоителна инфраструктура“, посочва той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във