Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Икономическата стойност на риболова в Средиземно и Черно море се оценява на 9.4 млрд. долара

Рибарите в дребномащабния риболов генерират по-малко от 30% от общите приходи от риболов, имат несигурен поминък и са най-уязвими за непредвидени проблеми или кризи като пандемията COVID-19.

Риболовът в Средиземно и Черно море започва да преодолява прекомерната експроатация. След десетилетия на нарастващ човешки натиск върху морските екосистеми и рибните ресурси на Средиземно море и Черно море, последните данни сочат, че най-накрая започва да се преодолява прекомерната експлоатация на жизненоважните рибни запаси в региона.

Според нов доклад за състоянието на средиземноморския и черноморския риболов (ССЧР2020), като се вземат предвид новооценените запаси, броят на рибните запаси с висока относителна биомаса се е удвоил от последното издание, публикувано  през 2018 година.

Този доклад се издава на всеки две години от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) - орган на Организацията за прехрана и земеделие (ОПЗ). Документът се изготвя от служители на ОПЗ, които са част от секретариата на ГКРСМ, в сътрудничество с отбрани експерти и въз основа на данните, изпратени от риболовните администрации в Средиземно и Черно море, както и от анализа, извършен от техническите органи на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Въпреки че повечето запаси остават свръхексплоатирани, за първи път от десетилетия генералната комисия успява да докладва някакви положителни тенденции.

Важни примери за подобрение сред приоритетните запаси включват европейският хек, който показва признаци на възстановяване в Средиземно море, и калканът в Черно море, при който се наблюдава спад в коефициента на експлоатация, докато биомасата на репродуктивния му запас продължава да се възстановява през последните четири години.

„Благодарение на ангажираността на членовете и експертите на ГКРСМ за справяне със съществуващите предизвикателства, за първи път можем да кажем, че в сектора най-накрая се появяват някои положителни сигнали“, казва Абдела Срур, изпълнителен секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. „Въпреки че знаем, че има още много работа, която трябва да се свърши, преди риболовът в региона да е на устойчива основа, ние сме доволни, че започнахме да обръщаме някои от най-тревожните тенденции.“

Според Ислем Бен Айед, президент на Тунизийската асоциация за развитие на занаятчийския риболов, устойчивото управление не носи полза само на рибните запаси. „Устойчивостта на риболова в Средиземно и Черно море означава поддържане на работни места, осигуряване на здравословна храна и поддържане на културното наследство в нашите крайбрежни общности за следващите поколения“.

Положителна промяна към устойчив риболов

Миналият ноември министри от региона потвърдиха своята политическа ангажираност за достигане на целите, заложени в Декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София да се преследва дори по-високо ниво на амбиция в бъдещата Стратегия на ГКРСМ (2021-2025).

Някои значителни успехи са постигнати сега, след като националните и регионалните мерки за управление имаха време да се приложат и донесат резултати. Вече са въведени десет многогодишни планове за управление на рибарството, които покриват повече от 4 000 риболовни кораба.

Социално-икономическо въздействие на рибарствотов региона

Докладът разкрива че в значителна степен риболовът в Средиземно море и Черно море допринася за регионалните икономики, като генерира преки приходи, стимулира по-широки разходи и осигурява ключови работни места. Общата годишна икономическа стойност на риболова в региона се оценява на 9.4 милиарда долара.

Средиземноморският и черноморският риболов осигуряват 225 000 работни места на борда и се смята, че допринасят за препитанието на общо 785 000 души. В части от някои страни, включително Тунис, Хърватия и Мароко, близо 1 на всеки 100 крайбрежни жители е рибар.

Въпреки че дребномащабният риболов съставлява по-голямата част от индустрията и представлява преобладаващото мнозинство от риболовните кораби (83%) и работните места, свързани с риболова (57%) в региона, неговия дял от общия улов в региона е само 15 процента.

Рибарите в дребномащабния риболов генерират по-малко от 30% от общите приходи от риболов, имат несигурен поминък и са най-уязвими за непредвидени проблеми или кризи като пандемията COVID-19. Те се нуждаят от повече държавна подкрепа и по-здрава рамка за социална защита, включително достъп до осигуряване за безработица, се казва в документа.

Докладът също предлага ценна информация за състоянието на настоящата работна сила в рибарството в региона. Секторът рязко застарява - почти половината от работниците в сектора са над 40 години и само 17% са под 25 години. Това е ситуация, която изисква активни мерки, за да се гарантира, че има на разположение квалифицирана работна сила.

В допълнение докладът подчертава, че изграждането на устойчивост в рибарството ще бъде все по-важно, имайки предвид нарастващия натиск върху морската среда от изменението на климата и човешките дейности. Новото издание може да служи като инструмент за насочване на действията към устойчивото бъдеще.

 

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море

е регионална организация за управление на рибарството, действаща в рамките на Организацията за прехрана и земеделие, чиито компетенции вклюват всички морски води на Средиземно и Черно море. Основната му цел е да осигури опазването и устойчивото използване на живите морски ресурси, както и устойчивото развитие на аквакултурите.

Членовете на тази организация включват 23 договарящи страни (Албания, Алжир, България, Хърватия, Кипър, Египет, Европейски съюз, Франция, Гърция, Израел, Италия, Ливан, Либия, Малта, Монако, Черна гора, Мароко, Румъния, Словения, Испания, Сирия, Тунис, Турция) и 5 сътрудничещи недоговарящи страни (Босна и Херцеговина, Грузия, Йордания, Молдова, Украйна).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във