Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Играчите са предпазливи в инвестициите си в договорни фондове

Двадесет и един от българските договорни фондове, които са организирани от банкови управляващи дружества завършват на  печалба през 2019 година. Това е следствие от добре направените изчисления и анализи от техните портфолио мениджъри, което пък им позволи да върнат с печалба парите, които им бяха поверени за управление. 

Всички останали колективни инвестиционни схеми, организирани от банкови управляващи дружества, обаче завършиха последните дванадесет месеца на загуба. В тази група са взаимни фондове с вложения в различни типове финансови инструменти от капиталовия пазар - в акции, в облигации, на паричните пазари и други. Представянето на тази група колективни схеми е натежало в по-голяма степен върху обема на общо акумулираните  парични средства в този сегмент от пазара за управление на активи. Вследствие от това е и намалението на нетната стойност на активите им, показа проучване на в. "БАНКЕРЪ". Въпреки че всички тези схеми подхождат внимателно към управлението на парите на своите клиенти, пазарните турболенции през годината се е отразила и върху тях. Заради някои от вложенията им на външните пазари, както и ниската ликвидност на българския капиталов пазар, не им позволи да изпълнят заложеното в бизнес плановете им.

По-голямата част от паричните средства на тези договорни фондове е инвестирана в акции. А тъй като тези активи са с висока степен на риск, то той се прехвърля и върху колективните схеми с вложения в дялови ценни книжа. По този начин, както могат да се променят цените на книжата, така може съществено да се променя и стойността на дяловете на фондове.

През последните дванадесет месеца договорните фондове са една алтернатива за инвестиране на налични пари, особено на фона на нулевите вече лихви по банковите депозити. Поне за момента тези схеми са подходящи за хора, които нямат необходимите знания, възможности и време сами да управляват спестяванията си. Още повече, че българите обаче все още трудно се ориентират, когато става дума за инвестиции. 

Но всъщност има една още по-съществена причина за това - домакинствата и фирмите не влагат в алтернативни инструменти, защото нямат свободни средства, с които да се разделят.

Числата обаче показват, че колективните инвестиционни схеми вече привличат вниманието, и макар и бавно спестяванията се прехвърлят към тях. Като цяло пазарът за управление на активи през миналата година  растеше - и като брой на организираните колективни инвестиционни схеми, и като обем на акумулираните парични средства в тях.

Седем са управляващите дружества, които са част от една или друга от банковите групи у нас, като те са организирали общо 39 фонда (при общо 122 лицензирани у нас). Успехът им донякъде е предопределен и от факта, че тези схеми се възползват и от широката клонова мрежа на компаниите майки, които печелят от спестовността на българите, като им предлагат различни  комбинирани банкови продукти плюс дялове от договорни фондове.

През последните дванадесет месеца в портфейлите на банковите колективни схеми са акумулирани 791.26 млн. лева. А това са почти половината от всички привлечени пари в сектора за управление на активи у нас.

На този фон седем от тези схеми показват двуцифрена печалба в края на декември миналата година. Най-висока възвръщаемост на клиентите си е донесъл "Райфайзен Глобален Растеж", който е на плюс от 21.11 на сто. Колективната схема представлява захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си в дялове на договорния фонд "Райфайзен Глобален Акции" - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от "Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт" М.Б.Х. - Австрия, която е водеща компания за управление на активи от над 30 млрд. евро.

Най-близо като доходност е "ОББ Глобал Фарм Инвест" (+19%). Фондът е фокусиран предимно в акции на водещи компании, опериращи в сектора здравеопазване и най-вече във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура. Препоръчителният инвестиционен хоризонт за клиентите му е най-малко пет години.

Доволни от своето вложение са и клиентите на "ОББ Глобал Детски Фонд". Той е първият по рода си, чийто средства в глобален мащаб се насочват инвестира предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги свързани с отглеждането и грижата за децата.

Макар и на загуба, има няколко от фондовете от този сегмент запазват шансове да обърнат негативния тренд от последните дванадесет месеца. На това могат да се надяват клиентите на "ОББ Платинум евро облигации" (-0.03%), "ПИБ Гарант" (-0.33%), "Тексим Комодити Стратеджи" (-0.36%) и "ДСК Алтернатива" (-0.01%). Тъй като загубата им е малка, имат шанса да преминат в групата на печелившите схеми през 2020-а.

И през тази година двата финансови продукта - банков депозит и договорен фонд, ще продължат да си съперничат за парите на инвеститорите. Едва ли някоя от тях ще вземе връх в това съперничество.

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във