Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИДВА ТАКСА ЛИЛИ ПОПОВА ЗА КАБЕЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД) подготвя промени в Наредба N2 от Закона за далекосъобщенията, която ще задължи кабелните мрежи да излъчват програмите на обществените ефирни телевизии. Според члена на комисията Добри Добрев в поправката ще бъде записано, че това ще става само след подписан договор между двете страни. Освен това комисията ще настоява обществените канали да са в най-достъпния честотен обхват на телевизионните приемници, за да е гарантирано приемането на сигнала и от по-старите модели. Не става дума за излъчване на всички ефирни телевизии, а само на обществените, поясни Добрев.
Още в началото на своя мандат генералният директор на БНТ Лиляна Попова се опита да въведе такса, която кабелните оператори да плащат за програмата на националната телевизия под формата на авторски права. Собствениците на кабелни мрежи обаче категорично се противопоставиха на желанието й и провалиха преговорите по този въпрос.
Новата регулаторна рамка на телекомуникациите, която е в процес на приемане в страните от Европейския съюз, съдържа т.нар. must-carry rule - заяви за БАНКЕРЪ членът на ДКД Нели Огнянова. - Това е правен инструмент за провеждане на определена държавна политика в областта на културата и аудиовизията. Идеята е да се задължат някои категории оператори да разпространяват определени програми, за да гарантират достъпа на аудиторията до тях. В този смисъл must-carry rule гарантира по-пълно правото на потребителите на информация.
Записването на изисквания кое да бъде в един обхват и кое в друг е ограничаване на правото на избор на кабелните оператори и на техните абонати - коментира пък управителят на Уникомс трейдинг Росен Илчев. - Не е правилно абонатите на кабелни мрежи да плащат за нещо, което останалите зрители ползват безплатно, какъвто е случаят с Канал 1.
Всички членове на Асоциацията на българските кабелни оператори (АБКО) са се обединили около предложението ДКД да задължи в далекосъобщителната лицензия националната телевизия да купува права за разпространение по кабел и да ги предоставя безплатно на абонатите на кабелните мрежи.
Според Добри Добрев след приемането на предвидените поправки комисията не може да се меси по никакъв начин в преговорите между операторите и Попова за размера на таксата. Това е въпрос, който трябва да решават преговарящите страни - отбеляза той. - Моето мнение е, че би било най-справедливо таксата да е символична, а регионалните центрове на БНТ да сключват договори и да предоставят програмите си безплатно. Както подчерта и Нели Огнянова, ако в лицензиите на кабелните оператори бъде въведено задължението да разпространяват Канал 1, ДКД може да убеждава страните в необходимостта от споразумение, но към момента не намира за реалистична задачата да определя максимални цени или други параметри.
Правният отдел на регулаторния орган още не се е занимавал с новите текстове, но промените са залегнали в годишната му програма. Смята се, че те са част от затягането на контрола върху работата на кабелните оператори.
Държавната комисия по далекосъобщенията започва и проверки на сделки по прехвърляне на собствеността на преносни мрежи. След като досега се занимавахме с лицензиране на операторите, вече е на дневен ред следващият процес - отказ от право на лиценз - каза Добрев. - В комисията има над 200 молби и имаме подозрения, че в някои от случаите не става въпрос за закриване на мрежи и отказ от дейност, а за необявена пред ДКД покупко-продажба на абонати. Комисията и полицията ще направят съвместна проверка на подадените молби, за да се установят евентуалните случаи на фиктивно закриване.
ДКД подготвя промени и в Наредба N9 от Закона за далекосъобщенията, която задължава кабелните оператори да изграждат мрежите си под земята. Това ще отложи влизането на този документ в сила. Първоначалните намерения на комисията бяха наредбата да започне да действа от първи декември тази година. Като причина за отлагането се посочва фактът, че не са готови подзаконовите актове към Закона за устройството на териториите, който замени Закона за териториалното и селищното устройство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във