Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИДЕ ВАЛЯКЪТ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЩЕ ПОСКЪПНЕ МЕЖДУ 50 И 100% ДО КРАЯ НА 2004 ГОДИНАОт началото на 2002 г. ще започне същинската реформа в българската енергетика - предстои преструктуриране и частична приватизация на отрасъла, либерализация на цените и диверсификация на доставките на основните енергоносители. Тези и други мерки обсъдиха през изминалата седмица представители на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и експерти на Световната банка. Финансовата институция е посочила и кои от предвидените промени ще подкрепя през следващите три години.Реформата ще бъде мащабна, затова и помощта на Световната банка също трябва да бъде сериозна - заяви на пресконференция Салман Захир, енергиен експерт на международната финансова институция у нас. - Наше проучване установи, че консумацията на електрическа енергия в бита и промишлеността у вас е три пъти по-висока в сравнение с някои съседни страни. Крайно време е да се осъзнае, че отоплението с електрическа енергия е най-скъпата възможност, която може да избере човек. Редно е вече хората тук да се замислят как консумират електроенергията, особено в промишлеността. Със съдействието на банката ще търсим финансова подкрепа за енергийната реформа и от други донори, както и чрез предоставяне на нисколихвени кредити.Салман Захир, чийто мандат в България изтича в близките дни, ще предаде щафетата на приемника си Ищван Добоши. Унгарецът има богат опит в провеждането на енергийната реформа с подкрепата на Световната банка в Унгария, Полша и Словакия и бе още по-категоричен.Страните от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за членство в Европейския съюз и които са по-напред от България в енергийната реформа, вече преминаха през солидна корекция на тарифите. В Полша например цената за бита е с 80% по-висока от тази за промишлеността, в Унгария домакинствата плащат с 50% повече от фирмите. Искам да подчертая, че тези тарифи отразяват реалните разходи, които електроразпределителните компании правят, за да снабдяват своите потребители. В България обаче картината е точно наопаки - цената за бита тук е с 20% по-ниска от тази за промишлеността. Това не би трябвало да съществува в една пазарна икономика. Така че корекция на тарифите трябва да има, тя е крайно необходима и ще бъде болезнена.Либерализацията на електроенергийния пазар у нас ще цели постепенното изравняване на цената на електроенергията за бита с тази за фирмите и надхвърлянето й с поне 30 на сто. Друго нововъведение е отпадането на нощната тарифа - така, както е в много страни по света. Всичко това обаче трябва да стане през следващите три години - т.е. до края на 2004 година.Затова най-бедните и уязвими социални слоеве трябва да получат съответна подкрепа и това е съветът, който Световната банка дава навсякъде - каза Добоши. - Има различни варианти за омекотяване на негативното въздействие от вдигането на тарифите. Унгария в най-трудните години на реформата предлагаше животоспасяваща тарифа за най-бедните. Чрез нея те имаха възможност да получават определен лимит енергия по цени, които са далеч под разходите. За част от потреблението, която надвишаваше лимита, имаше по-висока цена, която покриваше точно разходите. Освен това приватизираните електроразпределителни дружества бяха помолени да дават своя принос във специалния фонд, от който се изплащаха компенсациите на най-бедните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във