Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЯВИХА СЕ ЕКЗЕКУТОРИТЕ НА ПЪРВИТЕ БЛОКОВЕ В КОЗЛОДУЙ

През първата половина на септември ще е ясен победителят в конкурса за извеждане от експлоатация на I и II блок на АЕЦ Козлодуй. Кандидатите са три големи и известни компании, заяви шефът на дирекция Ядрена енергетика и ядрена безопасност в енергийното министерство Йордан Георгиев, но отказа да посочи имената им. Според осведомени, това са американската Уестингхаус, британската Би Ен Еф Ел (BNFL) и руската Атоменергопроект.Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) е дал разрешение първите два блока да работят в една пълна експлоатационна кампания, която изтича през април следващата година. Това означава, че ако те бъдат спрени още през януари 2003 г. (каквито ангажименти е поела страната ни през 1999-а в меморандума Костов - Ферхойген), в реакторите ще остане обогатено гориво. Естествено част от останалото ядрено гориво ще може да се използва с известни загуби за работата на III и IV блок на централата, обясни за в. БАНКЕРЪ председателят КИАЕМЦ Емил Вапирев. Според него, започналата през 1998 г. модернизация на I и II блок, като част от комплексната програма за повишаване на ядрената безопасност на четирите малки блока, не е трябвало да бъде спирана през 2000 година. За мое съжаление това е направено, преди сегашният екип да влезе в КИАЕМЦ. В противен случай щяхме да се противопоставим, защото е необходимо безопасността да се повишава непрекъснато и да не остава на едно ниво, отбеляза Вапирев. Модернизацията на първите два реактора беше спряна преди две години по заповед на тогавашния шеф на енергетиката Иван Шиляшки. Изпълнението на комплексната програма за III и IV блок обаче продължи, поради което постигнатото при тях ниво на безопасност е сравнимо с това при централите в Западна Европа. Такава бе констатацията и на експертите от последната мисия на Международната агенция за атомна енергетика, завършила в началото на юли.Вапирев обаче отказа да коментира дали ако модернизацията на първите два реактора не беше прекъсната, днес те щяха да са на нивото на събратята си. Блокове I и II се отличават от следващите два и за разлика от тях нямат три независими и физически разделени системи за безопасност. Ядрените експерти смятат, че физическото разделяне на системите им за безопасност технически е възможно, а и икономическата изгода вече е потвърдена. Но ако се планира по-нататъшна експлоатация на I и II блок, КИАЕМЦ няма да позволи това, преди модернизацията им да достигне поне до нивото на III и IV блок. В Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели ще бъде създадено вътрешно аналитично звено, което ще се занимава с оценяване на безопасността. Засега, по думите на Емил Вапирев, проблемът е в намирането на компетентни специалисти, тъй като изискванията са много високи и повечето кандидати отпадат. Експертите вече са започнали работа по изготвянето на първия национален доклад на страната по Единната конвенция за безопасно съхранение на радиоактивни отпадъци и безопасно съхранение на ядрено гориво. Крайният срок за неговото завършване е април 2003 г. и той ще бъде спазен.Известни спорове са възникнали между КИАЕМЦ и Министерството на финансите по повод финансирането на комитета. Имахме повече разходи през първата половина на годината, но съм убеден, че скоро всичко ще се реши - каза Вапирев. - Надявам се след превръщането ни в първостепенен разпоредител с бюджетни средства да можем да използваме събираните от нас такси за външни експертизи. Целта на тези такси е именно такава: да се извърши експертиза на дейността, за която са платени.Междувременно през седмицата стана ясно, че в официалната българска позиция при преговорите с Евросъюза по глава Енергетика срокове за затваряне на III и IV блок няма да се поставят. Страната ни ще настоява те да работят, докато са икономически изгодни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във