Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ясни са вече районите със значителен потенциален риск от наводнения

В последните дни от мандата на служебното правителство министърът на околната среда и водите Асен Личев е утвърдил актуализираните Райони със значителен потенциален риск от наводнения. За цялата страна са определени общо 127, които са разпределени в четирите района за басейново управление - Дунавски район, Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски район.

С утвърждаването приключва първият етап от подготовка на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022 – 2027 година.

Предстои  за определените райони да бъдат изготвени карти, които да посочат степента на заплахата и на риска от наводнения, като основа за разработване  на Програмите от мерки в актуализираните Плановете за управление на риска от наводнения.

Оценката и управлението на риска от наводнения за България е предмет на Европейската Директива за наводненията, която е в сила от 26 ноември 2007 г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през август 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във