Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Ямболен" ще строи фотоволтаична централа за над 14.4 млн. лв.

Акционерите на „Ямболен“ АД са одобрили предложението на мениджърите за сключване на договор за проектиране, извършване на строителни и монтажни дейности и доставка на оборудване на фотоволтаична инсталация за собствена консумация и продажба на електроенергия. Това става ясно от протокола от проведеното на 18 февруари извънредно общо събрание. Централата ще е  с инсталирана мощност 9998.46 киловатпика (kWp) в района на град Ямбол. Страни по договора са „Ямболен”, като възложител, и "Пи Ви Консулт" ООД, като изпълнител.

Решението е взето основно с гласовете на CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc. - Британските Вирджински острови, който има дял от 56.50%, и "Ламара“ ЕООД с 34% от книжата с право на глас.

Уговорената цена на придобиваното имущество е в размер на 5 813 355 евро без ДДС. Предвижда се проектиране и строителство на две фотоволтаични инсталации - една на покриви на сгради и една на терен. Общата стойност на инвестицията с ДДС възлиза на 7.375 млн. евро (14.42 млн. лева), става ясно от представените документи.

Изградената в резултат на изпълнението на договора фотоволтаична централа  става собственост на публичното дружество „Ямболен”. Дружеството притежава лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 25 години, посочва се в доклада на ръководството.

Мениджърите на дружеството са упълномощени в рамките на тези параметри да определи всички останали условия и параметри на договора.

Очаква се с приходите от продажбата на излишния ток дружеството да покрие натрупаните с годините загуби. Именно, за да постигне стабилизиране на финансовата си автономност, дружеството смята да се пренасочи към използването на активите си, от които да генерира доходи. След множество консултации със специалисти от енергийни ясектор е взето решението за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

„Ямболен“ планира да финансира инвестицията с кредит от „Интернешънъл Асет Банк“ АД. В ход са и процедурите в общита Ямбол, свързани с разрешаването на строителството на обекта, както и съгласувателни процедури пред КЕВР е Електроенергийния системен оператор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във