Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Ямболен" ще има собствена фотоволтаична централа за над 14.4 млн. лв.

„Ямболен“ АД, който от години е спрял основното си производство, планира да изгради собствена фотоволтаична централа. Това става ясно от материалите за предстоящо общо събрание на акционерите, което ще се състои на 18 февруари в Ямбол. Целта е с приходите от продажбата на излишния ток дружеството да покрие натрупаните с годините загуби. Именно, за да постигне стабилизиране на финансовата си автономност, дружеството смята да се пренасочи към използването на активите си, от които да генерира доходи. След множество консултации със специалисти от енергийни ясектор е взето решението за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Дружеството притежава лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 25 години, посочва се в доклада на ръководството.

Мениджърите предлагат сключване от „Ямболен”, като възложител, и "Пи Ви Консулт" ООД, като изпълнител, на договор за проектиране, извършване на строителни и монтажни дейности и доставка на оборудване на фотоволтаична инсталация за собствена консумация и продажба на електроенергия. Тя ще е  с инсталирана мощност 9998.46 kWp в района на град Ямбол. Цената на придобиваното имущество е в размер на 5 813 355 евро без ДДС. Предвижда се проектиране и строителство на две фотоволтаични инсталации - една на покриви на сгради и една на терен. Инсталираната мощност се предвижда да е малко под 10 хил. киловатпика (kWp). Общата стойност на инвестицията с ДДС възлиза на 7.375 млн. евро (14.42 млн. лева).

Изградената в резултат на изпълнението на договора фотоволтаична централа  става собственост на публичното дружество „Ямболен”.

По отношение на дейността, която се осъществява в момента, се очертават следните приоритети: намаляване на енергийните разходи, постепенно обновяване на машинния парк с цел повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията, установяване на бизнес контакти за изпълнение на поръчки за машиностроителни изделия и конструкции и увеличаване на заетостта на хотелския комплекс „Ямболен“, който да генерира допълнителни приходи.

„Ямболен“ планира да финансира инвестицията с кредит от „Интернешънъл Асет Банк“ АД. В ход са и процедурите в общита Ямбол, свързани с разрешаването на строителството на обекта, както и съгласувателни процедури пред КЕВР е Електроенергийния системен оператор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във