Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ИА „Автомобилна администрация“ със система за електронни административни услуги

Осъществена е комуникация в реално време с регистри на МВР, ГРАО, НАП и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ за служебно събиране на данни.

Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ разработи система за предоставяне на електронни административни услуги, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Става въпрос за следните електронни административни услуги:


  • записване за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

  • подаване на заявление за изпит за АДР от водач на МПС за превоз на опасни товари;

  • подаване на заявление за изпит за придобиване на квалификация за консултант по безопасност за превоз на опасни товари;

  • подаване на заявление за преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за дигитални тахографи;

  • подаване на заявление за издаване, преиздаване, подмяна или издаване на дубликат на карта за квалификация на водача;

  • подаване на заявление за изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и такова за подновяване на удостоверението през 5 години;

  • подаване на заявление за издаване на ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

Електронната система предоставя възможност за подаване на заявления чрез електронен подпис или мобилно приложение за лицево разпознаване и международен паспорт. Чрез отдалечената автентикация и възможността да се подаде заявление от разстояние се намалява административната тежест и необходимостта да се подават заявления на хартия в областните отдели. Осъществена е комуникация в реално време с регистри на МВР, ГРАО, НАП и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ за служебно събиране на данни.

Електронната система за предоставяне на електронни административни услуги е в експлоатация от началото на февруари 2021 г., като към момента са подадени над 22 000 заявления.

Системата е реализирана по проект “Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Става въпрос за изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“. Финансирането е извършено със средства по проект “Оценки и анализи по ОПДУ” по Приоритетна ос 1 “Административно обслужване и е-управление” на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във