Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ИА „Автомобилна администрация“ с нови електронни услуги

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ зарадва клиентите си с девет нови електронни административни услуги. С тях услугите, които се предлагат на гражданите онлайн стават 67 от общо 84. Годишно агенцията издава над 330 000 административни документа, като над 95% от тях могат да бъдат подадени електронно.

Гражданите вече имат възможност да подават електронно, чрез специализирано приложение, заявления за теоретичен изпит за водач на МПС в предвидените от нормативната уредба случаи, за изпит за водач на лек таксиметров автомобил, както и за изпит за водач или консултант за превоз на опасни товари. Онлайн се заявява преиздаване, подмяна или издаване на дубликати на карти за дигитални тахографи, на карти за квалификация на водачите и на ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари.

Тъй като са свързани 12 регистъра и база данни, това позволява автоматично по електронен път да бъдат обменяни различни данни с Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Гаранционния фонд. Този обмен, от една страна, прекратява изискването на хартиени документи, издадени от различни институции. От друга страна, така се повишава контролът и се прекратява възможността за допускане на технически грешки. Ако МПС е със служебно прекратена регистрация, то вече не може да премине на технически преглед, докато не се възстанови регистрацията. Системата не позволява при техническите прегледи, да бъде допусната грешка при въвеждането на регистрационните номера, каквито случаи имаше досега.

Годишно у нас се издават над 28 000 карти за квалификация, 26 000 карти за дигитални тахографи и над 7500 ADR свидетелства за водачи, превозващи опасни товари. С новите електронни услуги и свързване на регистри ще се оптимизират информационните процеси в агенцията, което значително ще намали времето за обработка на документите и обмена на информация между институциите.

Всичко това става възможно с проекта „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодични прегледи за техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“. Той се съфинансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“. Стойността на проекта е 990 553 лева.

Той включва и оборудването на всичките 80 инспекторски екипи на ИА „Автомобилна администрация“ с таблети, принтери и съвременни камери. Това ще им даде възможност да осъществяват контрол чрез нова специализирана система. Тя позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в национални и европейски регистри. При констатиране на нередности издаденият акт веднага се вписва в системата и се принтира. Чуждестранните граждани, които нямат адрес в България, веднага ще получават наказателно постановление без да е необходимо да посещават областните отдели на администрацията. Новата система позволява интеграция с ПОС терминали и в рамките на годината се предвижда оборудването на автомобилите с такива, с цел заплащане на място на наложените глоби на чужденци. 

Проектът предоставя възможности и за надграждане. Системата позволява в бъдеще да бъде обменяна информация с камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и да се извършва автоматична проверка на пътния трафик, като при констатиране на нарушения системата да изпраща съобщение към инспекторите на ИА „Автомобилна администрация“, осъществяващи контрол на пътя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във