Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ РАЗЧИТАТ НА СИМЕОН II

С финансовия си резултат за първото тримесечие на годината Булстрад направо смаза конкурентите си от общозастрахователните компании. Дружеството е реализирало впечатляващия премиен приход от 30.198 млн. лв., което представлява 31.56% дял от пазара у нас. Това е добър старт, тъй като за цялата 2000 г. застрахователната компания е инкасирала премиен приход в размер на 67.5 млн. лв., а пазарният й дял се равняваше на 19.7 процента. Мениджърите на Булстрад обясниха, че 20% от приходите за първото тримесечие на 2001 г. са формирани от продажбата на задължителната Гражданска отговорност, а останалите 80% - от други видове застрахователни продукти.
В края на миналата година разликата между призьорите в общото застраховане беше само неколкостотин хиляди лева, докато сега е няколко милиона. Ако Булстрад продължи да продава застрахователните си продукти с това темпо, нищо чудно в края на годината да направи рекорден премиен приход от около 115-120 млн. лева. Предпоставка за подобна прогноза е фактът, че след падането на Шенгенската бариера много българи тръгнаха със собствените си автомобили на Запад по бизнесдела и екскурзии. За пътуване зад граница обаче им е необходима застраховката Зелена карта, а в момента Булстрад единствена има правото да я продава и това монополно положение със сигурност ще се запази до края на тази година.

Алианц България

се придвижва с една позиция напред на общозастрахователния пазар у нас. Делът на българо-немското застрахователно дружество за първото тримесечие на 2001 г. се изчислява на около 18.26%, което й стига за второ място в класацията. Премийният приход на Алианц България за периода януари-март е 17.47 млн. лева. Ако компанията успее да задържи това темпо до края на тази година, тя със сигурност ще успее да събере премии в размер на около 70 млн. лева.
Миналогодишният лидер в общото застраховане е детрониран. Премийният приход на

ДЗИ-Общо застраховане

за първите три месеца на тази година е 15.85 млн. лв., а това се равнява на 16.57% от пазара. За сравнение - през 2000 г. приходът на държавния застраховател е бил 68 млн. лв., а пазарният му дял се е равнявал на 19.85 процента. Съпоставянето на приходите на ДЗИ-Общо застраховане за първите тримесечия на 2000 и 2001 г. показва, че финансовите резултати сега са по-добри, но не са достатъчни, за да може държавният застраховател да запази лидерското място, на което бе през последните няколко години. Впечатляващо за ДЗИ-Общо застраховане е, че сериозно е намалял размерът на изплатените от нея обезщетения. Мениджърите на компанията казват, че този факт ги радва повече, отколкото увеличението, макар и с малко, на премиите. Предявените и съответно изплатени обезщетения са намалели почти двойно през разглеждания период. Тези финансови резултати определено са добре дошли за ДЗИ, като се има предвид, че държавата в момента търси купувач за нея. През последните една-две години компанията инкасираше загуба. Само миналата година тя надхвърли 3 млн. лева. Ако тази тенденция се запази, към края на годината ДЗИ-Общо застраховане може да очаква минимална печалба или в най-лошия случай - минимална загуба.
И в началото на тази година

Бул инс

си остава на четвъртото място, но за разлика от 2000 г. и пазарният й дял, и премийният й приход са значително по-скромни. За първото тримесечие на 2001 г. приходите на компанията са 8.619 млн. лв., а пазарният й дял е едва 9 процента. За сравнение - през цялата минала година приходите на компанията са 50.634 млн. лв., с което е държала 14.78% от пазара. Вярно, че Бул инс е най-големият автомобилен застраховател у нас, а традицията е този тип договори да се подновяват в края на всяка година. От тази гледна точка може да се очаква, че изоставането от първите три месеца ще бъде наваксано. Но крайният резултат зависи и от поведението на конкуренцията. Според запознати лекото отстъпление на компанията се дължи на факта, че не е подновила договора си с един от най-големите си клиенти - МобилТел.
Един традиционно добър застраховател, какъвто безспорно е ЗК Витоша, също коригира позицията си. От заеманото през миналата година седмо място компанията се изкачи до пето място за трите месеца на 2001 г. с премиен приход от 5.058 млн. лв. и пазарен дял от 5.29 процента. Успехът на компанията, според шегобийците, се дължи освен на професионализма на работещите в нея и на това, че преди година неин акционер стана Симеон Втори.
През разглеждания период отстъплението от позициите на

Орел и Енергия

е по-забележимо. Първата компания бе хит през 1999 г., когато изненадващо за всички специалисти зае пето място на общозастрахователния пазар. Сега застрахователното дружество слезе с едно стъпало надолу и премийният му приход е доста по-скромен в сравнение с предишни години.
Колкото до Енергия, нейното положение в края на тримесечието е доста смущаващо. През 2000 г. енергийният застраховател е реализирал премиен приход в размер на 17.984 млн. лв., което се равнява на 5.25%, или шесто място на пазара. За периода януари-март тази година постигнатият от Енергия приход е впечатляващо малък - 528 000 лв., а това представлява едва 0.55%, или 16-о място на общозастрахователния пазар у нас. Тук разбира се трябва да се отчете фактът, че тя е специализирана компания и работи с ограничен кръг клиенти, които обикновено в края на годината подновяват договорите си и така резултатът в годишен план се балансира. Трябва да се има предвид, че комфортът, в който живя Енергия, със своеобразното си монополно положение, ще бъде нарушен. Едно, защото в момента Националната електрическа компания (НЕК) се преобразува и много от поделенията й вече няма да са склонни да подновяват застрахователните договори по заповед. Освен това много застрахователни дружества сериозно се вглеждат в енергийния сектор.
С малки изключения, първите три месеца се оказваха успешни за

останалите общозастрахователни компании

Това личи от размера на застрахователните им премии. Като цяло ръстът в общото застраховане през изминалите три месеца в сравнение със същия период на миналата година е около 12%, а общият размер на премиите за януари-март тази година надхвърля сумата от 95.679 млн. лева. А премийният приход на общозастрахователните компании за цялата 2000 г. е 342.573 млн. лева.
С около 5% са увеличили финансовия си резултат и

животозастрахователните компании

които за трите месеца на тази година са събрали 10.812 млн. лв. премии. През цялата 2000 г. брутните застрахователни премии при тях са възлизали на 44.25 млн. лева. Интересен е фактът, че премийният приход, събран за първите три месеца на тази година, е точно толкова, колкото е получен миналата година за четири месеца. Едва ли обаче животозастрахователните дружества ще могат да надскочат себе си и да постигнат някакви поразяващи резултати. Това се дължи на факта, че в животозастраховането се постигна, макар и временно, насищане на пазара и няма възможност за неговото развитие. Прогнозите на специалистите са, че общият премиен приход на всички животозастрахователни компании в края на тази година ще е около 50 млн. лева.
През първото тримесечие на тази година прави впечатление лекото отстъпление от пазарните позиции на двете водещи компании в животозастраховането, каквито безспорно са ДЗИ и Орел Живот. През 2000 г. те са държали съответно 46.83 и 32.53% от пазара, а през първите три месеца на тази година те са паднали на 44.4 и 28.86 процента. Впечатляващо обаче е представянето през 2001 г. на Алианц България живот. До 31 март на тази година компанията е успяла да събере приходи в размер на 1.121 млн. лв., което й отрежда 10.37% от пазара. За сравнение - през 2000 г. българо-немското дружество е имало премийни приходи в размер на 2.32 млн. лв., а пазарният му дял възлизаше на 6.56 процента.
Пазарният дял на трите водещи животозастрахователни компании през 2001 г. възлиза на 83.63%, което означава, че останалите девет дружества се вместват в скромните 16.37% от пазара. Въпреки това почти всички застрахователни дружества, без Български имоти, отбелязват ръст в дейността си. Притеснително е обаче твърде скромното представяне на четирите взаимозастрахователни кооперации, които за първите няколко месеца на тази година имат приходи от порядъка на няколко десетки хиляди лева. Този резултат, според специалистите, е явен сигнал, че въпросните застрахователни субекта ще трябва да търсят начини за своето оцеляване или кооперативното начало в българското застраховане ще отмре. Прогнозираното от експертите, а и от в.БАНКЕРЪ окрупняване на застрахователния бизнес и заличаването на някои компании от пазара ще започне още през тази година, като първите му проявления ще са именно в животозастраховането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във