Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ЗАДГРАНИЧНО ВЗЕМАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ

Не са редки случаите, когато фирми и финансови институции, които са извършвали и извършват дейност извън рамките на страната, имат да получават пари от чуждестранни длъжници. Това, разбира се, ги удря по джоба, но пък практиката показва, че голяма част от потърпевшите не са наясно с възможностите за събирането на тези вземания.
По принцип проблемът може да се реши по два начина - като се продаде вземането или като се ползват услугите на адвокати. Продажбата става на цена, която е под реалната, като купувачът (обикновено това са специализирани дружества) поеме риска за събиране на дължимото. В случай че няма възможност за прилагането на тази схема, се упълномощават адвокати, които извършват услугата срещу приспадане на процент от събраното вземане. Адвокатите действат не като купувачи, а като посредници, упълномощени да представляват и да сключват взаимноизгодни договори между двете страни.
От 1991 г. в тази насока в България успешно работи представителството на адвокатската кантора Колер Легъл Консултинг. Тя е създадена преди повече от 50 години в Хамбург и е специализирана в международното частно право. Отговарящ за Източна Европа, в това число и за България, е Франк Шмитц - доктор на юридическите науки и член на Българо-арийското??? адвокатско дружество в Хамбург. Няма друга кантора в България, която оперира в областта на международното частно право и се ползва с такова голямо име в Арбитражния съд в Цюрих и в Международната парижка камара - заяви за БАНКЕРЪ Борислав Чонков, който работи в централния офис на кантората в Германия. - Ние сме членове на Евролинк, а това е обединение на над 2000 адвокати и кантори в Европа. В борда на директорите има девет души и ние също имаме представител.
В България кантората извършва пълно правно обслужване на чуждестранни инвеститори и разработва правни анализи в областта на концесионирането. Колер Легъл Консултинг са защитавали интересите на Соран интернешънъл при преговорите за отдаване на концесия на Софийска вода. Кантората прилага часово заплащане при проучване на становището на клиента, оценява възможността за събиране на вземането и му предоставя избор да прецени дали ще упълномощи адвокатите срещу съответното възнаграждение.
По закон съдебните такси в Европа са много големи. В Германия, Белгия, Холандия и Италия при материален интерес от 100 000 г. марки таксата е 3000 марки. Хонорарът на един адвокат при суми от 100 000 марки е 4000 марки. При интерес от 500 000 марки държавната такса е 11 000 марки, а адвокатският хонорар е 9000 марки. При всяка следваща съдебна инстанция сумите се удвояват. При тези солени тарифи е очевидно, че не всички могат да си позволят съдебен процес в чужбина. Ето защо Колер Легъл Консултинг работят с Форест и с Де Ай Ес, които се нагърбват с финансирането на такива случаи срещу процент от събраното, като по закон максимумът за Германия и почти цяла Европа е 35 на сто. Така клиентът не поема никакви разноски.
Един пример: в Германия българин бива блъснат от кола, чийто шофьор има застраховка в реномирана германска застрахователна компания. Клиентът търси съдействието на адвокатска кантора Колер Легъл Консултинг и нейните експерти преценяват, че може да се повдигне обвинение за 500 хил. г. марки. Българинът не може да си позволи съдебните такси в Германия и му е предложено да ползва услугите на финансираща компания. Тя поема всички разходи на клиента, делото е спечелено и той получава компенсация от над 100 хил. марки.
В България не се признават решенията на магистратите от чужбина, беше коментарът на Борислав Чонков, когато стана дума за събирането на вземания в нашата страна. Няма дружество, занимаващо се със събиране на вземания, което да е успяло да се пребори с българската съдебна система, въпреки че се приемат европейските принципи, а Министерството на правосъдието и държавните институции си вършат добре работата по присъединяването ни към Европейския съюз, е становището на Чонков.
Естествено Корел Легъл Консултинг не е единствената възможност у нас за събиране на вземания в чужбина. В България има адвокати с много добри позиции на този пазар и с авторитет от спечелени дела на големи клиенти. Други сериозни конкуренти са консултантските дружества. Те предлагат широка гама от услуги, свързани с пълно правно и данъчно обслужване, одит и счетоводство. За извършването на такава всеобхватна дейност специалисти в тези области обединяват усилията си.
Първото сдружение на консултантски фирми и адвокатска кантора в България за услуги на чуждестранни инвеститори беше създадено на 6 юни 2001 г. в София. В него влизат Вадзак Тръст Къмпани ООД (България), Вадзак Тройхандгезелшафт (Швейцария), Еше Шюман Комихал (Германия) и адвокатската кантора на Мая Найденова. То ще извършва правно и данъчно обслужване в цялата страна. Услугите му ще бъдат насочени към обслужване на чуждестранни предприемачи на българския пазар и наши фирми, търгуващи с представители от европейските и преди всичко немскоговорещите страни. Освен пълното правно обслужване ще бъдат предлагани консултации в областта на счетоводството и одитната дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във