Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ВИТОШКИЯТ ЛИФТ ГО ИЗКАРАХА ЗА ПРОДАН

Столичната агенция за приватизация обяви конкурс за продан на най-старата витошка въжена линия Княжево - Копитото с право за строителни работи на станция Копитото и право на собственост върху терена на станция Княжево, чиято площ е 3170 кв. метра. Изричното условие обаче е предметът на дейност да бъде запазен. Минималната конкурсна цена за лифта е 200 000 лв., а крайният срок за подаване на предварителните оферти е 23 април 2003 година. С конкурс ще бъде продадена и сградата на бившата Трета градска болница. Разгърнатата й застроена площ е 3306 кв. метра. Минималната цена е 850 000 лв., а 40% от предложената сума ще може да се издължи разсрочено за период от шест месеца. Предварителните оферти за бившата болница ще се приемат до 24 април. При начална цена от 2 млн. лв. ще започне конкурсът за 97.676 на сто от капитала на общинското дружество за комунални услуги Средец. В края на март ще бъдат продадени пакети с поименни акции и на още седем предприятия, собственост на Столична община. На публични търгове с тайно наддаване на 26 март ще са предложени 9787 броя поименни акции, представляващи 8.897% от капитала на БКС Младост АД, други 21 230 поименни акции, или 8.197% от капитала на Свежест АД, и още 18 552 броя поименни акции, представляващи 4.638 на сто от капитала на Софийски аптеки АД. Най-голям интерес се очаква да предизвика последната оферта. Началната цена за пакета акции на Софийски аптеки е 150 000 лв., като се предостави възможност за разсрочено плащане до една година след сключването на сделката. За БКС Младост АД и Свежест АД началната цена е съответно 10 000 и 20 000 лева.До края на март се очаква да бъде открита процедура за продажбата чрез публични търгове с явно наддаване и на миноритарни пакети акции от Хлебни изделия - Княжево АД, Фина механиза АД, БКС надежда АД и Банкя - 21 АД. Столичната агенция за приватизация ще търгува на 2 април 208 590 броя поименни акции, представляващи 19.97% от капитала на Софстрой АД, и други 1250 броя поименни акции, формиращи 25 на сто от капитала на Средец АД. Началната цена на пакета в първия случай е 200 000 лв., а във втория - 100 000 лв., като се предлага разсрочено плащане до 12 месеца. На публичен търг с тайно наддаване на 3 април пък ще бъдат обявени за продажба 14 836 броя поименни акции, които са 9.89% от капитала на Обществено строителство - Агробилд АД и 18 172 броя поименни акции - 9.356 на сто от капитала, на БКС Витоша АД. Началната цена е съответно 60 000 и 28 000 лева. За продажба чрез публични търгове ще се обявят и 43 търговски помещения в трафопостове, предимно в комплексите Люлин, Суха река, Разсадника, Слатина, Обеля и Надежда. Началната им цена е в границите от 5000 до 60 000 лева.Междувременно кметът Стефан Софиянски обяви търг за проект и строителство на нова отсечка от софийското метро. Градоначалникът подчерта, че в него могат да участват както български, така и чуждестранни фирми или смесени дружества. Заданието включва конструиране, изпитване и пускане в експлоатация на 2.3 км от подземната железница и всички дейности ще бъдат възложени с един договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във