Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И ВЕДОМСТВОТО НА ПАСИ МИНА ПРЕЗ СКЕНЕРА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Нарушения и слабости във финансовата отчетност, финансовото управление и в бюджетната дисциплина. Това са констатирали експертите от Сметната палата, ревизирали дейността на Министерството на външните работи през първите шест месеца на миналата година. В доклада й, приет с протоколно решение от 16 януари 2003 г., е посочено, че представените от ведомството отчети са непълни и неточни. Те не отразявали действителното финансово и имуществено състояние на ръководената от Соломон Паси институция, което се дължало на неприлагането на единна счетоводна политика. Установено е, че през първата половина на 2002-ра, в противоречие с изискванията на Закона за счетоводството, не се е спазвал принципът за текущото начисляване. Непълно било комплектуването на първичните счетоводни документи, имало извършени плащания без прилагането на такива книжа. От отдел Дипломатически представителства към дирекция Финансово-стопански дейности не били предприети мерки при непредставяне на отчети от страна на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Имало несъответствия между наличностите, посочени от дипломатическите и консулските представителства, и обобщената справка за тези наличности, изготвена от външно министерство. Ревизорите са установили пропуски и при възлагането на обществени поръчки. Досиетата на сключените договори били неокоплектувани и непълни. В нарушение на специализирания закон изборът на победител в конкурсите се обявявал със заповед вместо с решение на министъра. Наред с това е констатирано и нормативно нерегламентирано изплащане на добавки към трудовите възнаграждения на служителите в министерството.В сряда, 19 февруари, външно министерство огласи становището си по доклада на Сметната палата. На първо място бе пояснено, че през май миналата година са изплатени добавки за дипломатически ранг на 160 държавни служители от ведомството, чиито заплати - в зависимост от статуса им, са се повишили в границите от 2.16 до 51.79 лв. на човек. Изпълнявайки препоръките на Сметната палата обаче, със заповед на министър Паси, още на 29 декември 2002 г. изплащането на въпросните добавки било спряно. Подчертава се също, че нарушенията на бюджетната дисциплина са отстранени своевременно - към 31 декември 2002 година. Същевременно от министерството подчертават, че констатираните там проблеми са натрупани от десетилетия, но сегашното ръководство имало ясно намерение да ги отстрани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във