Банкеръ Daily

Управление и бизнес

И трите милиарда евро не са пречка в стокообмена между българските и гръцките компании

Изграждането на междусистемна връзка между газопреносните мрежи на Гърция и България е от значение не само за страната ни, но и за региона.

От години България и Гърция са свързани от стратегическо партньорство както в двустранен план, така и в рамките на Европейския съюз. Не една и две са фирмите от южната ни съседка, които намират простор за осъществяване на бизнес плановете си у нас. А те са от различни браншове: банковия сектор, телекомуникациите, металургията, строителство и инфраструктура, хранителната и лека промишленост и търговията.

Развитието на енергийните и транспортни връзки е от съществено значение за увеличаване на стокообмена и туризма между двете страни. За това могат да спомогне и доизграждането на инфраструктурата на съществуващите гранични-контролно пропускателни пунктове и строежа на нови.

Изграждането на междусистемна връзка между газопреносните мрежи на Гърция и България е от значение не само за страната ни, но и за региона. А това пък ще позволи диверсификация на източниците и на маршрутите за пренос на природен газ както за България, така и за държавите от Централна и Югоизточна Европа.

От 2006 г. търговията между България и Гърция прескочи два милиарда, а в последните две години вече и трите милиарда не са проблем за фирмите от двете страни.  

През 2018 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 7.8% в сравнение с 2017-а и е в размер на 3.289 млрд. евро. Износът ни към Гърция се е увеличил с 9.9% и вече е на стойност 1.889 млрд. евро. Вносът се е увеличил, но само с 5.1%, и е за 1.399 млрд. евро. Салдото от години вече е все положително за България (+489.7 млн. евро за 2018-а). Гърция заема пето място в износа ни и е с дял 6.7% (след Германия, Италия, Румъния и Турция) и е седма при вноса у нас - с дял 4.4% (след Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция и Испания).

Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната ни, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергията и субпродуктите. Експортът за южната ни съседка се съсредоточава в няколко основни сектора - текстилни изделия и материали, неблагородни метали, електрическа енергия, земеделски стоки. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

Тази структура на стокообмена разкрива един съществен проблем - в България се произвежда значително количество готово облекло на ишлеме за гръцки клиенти поради ниските производствени разходи у нас. Оттук следва и значителният износ на изделия (готово облекло) за Гърция с много ниска степен на добавена стойност.

В основата на високия стокообмен стои активната инвестиционна дейност у нас в нови и в разширяването на съществуващи предприятия.

За периода 1996-2018 г. преките нетни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Гърция са в размер на 3.8 млрд. евро. Най-високи стойности са отчетени през 2006 г. - 533.5 млн. евро, през 2007 г. - 874.5 млн. Евро, и през 2008 г. - 635.9 млн. евро.

В списъка със 100-те най-големи чуждестранни инвестиции фигурират много гръцки компании, като: VIOHALCO S.A. (в "Стомана-индъстри" ЕАД и "София мед" АД). Тук са Coca Cola Hellenic BC, Starbucks, IKEA и други, които се управляват предимно от гръцки мениджмънт. Веригата бензиностанции "Еко" е собственост на гръцката индустриална корпорация "Хеленик Петролеум", най-голямата рафинерия в южната ни съседка.

Дейностите, които развиват гръцките фирми у нас, обхващат почти всички сектори – тежка индустрия, хранително-вкусова промишленост, услуги, текстил, хотелиерство (хотел „Шератон”) и други.

Тук са "Юробанк България" АД и "Банка Пиреос България" АД.

Милиони граждани на двете страни свободно пътуват, почиват, работят и се обучават на територията на съседа. През миналата година България е посетена от 1 116 265 гръцки граждани, като бройката им намалява с 3.6% в сравнение със същия период на 2017-а. Гърция е посетена от 1 402 560 български граждани, което означава ръст от 4.6% на годишна база. Гърция заема второ място след Румъния по брой посещения в България и второ място след Турция по брой посещения в чужбина.

Гърция е промишлено-аграрна държава с преобладаващ дял на услугите в националното си стопанство. Двата основни сектора на икономиката са туризъм и корабоплаване. Туризмът генерира около 20% от БВП на страната и в него е зает почти всеки пети човек от трудоспособното население на Гърция. Голям дял в успеха на този сектор има и българските туристи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във