Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И омбудсманът Манолова съзря пропуски при авиочиновниците

Мая Манолова

Скандалният конкурс за избор на началник отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал" в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), за който в."БАНКЕРЪ" подробно писа в своя бр.3 от 2017-а , по всичко, изглежда, е направил впечатление и на омбудсмана Мая Манолова. 

Както отбелязахме в нашата публикация, документи за участие в обявената на 24 ноември миналата година надпревара подадоха трима души: Тодор Пенев, Светла Найденова и Владислава Илиева. Но още на първото пресяване оценителната комисия, председателствана от главния секретар на "Гражданска въздухоплавателна администрация" Михаил Захариев, на практика ликвидира конкурсното начало, отстранявайки двама от претендентите. Проблемът при Владислава Илиева бе, че заявлението и декларацията й, както и съпътстващите ги документи са изпратени по куриер, т.е. по начин, различен от посочения в обявата. В книжата, представени от Тодор Пенев, пък липсвали доказателства за професионален опит от изискваните минимум четири години, при положение че като опция в конкурсната документация е записано "или придобит младши ранг III степен в държавната администрация", с какъвто той разполага. 

Самият Пенев не бе съгласен с отстраняването и сезира за казуса инспектората на Министерството на транспорта, както и омбудсмана. В жалбите си той обръща внимание на един интересен факт - преди конкурса спечелилата го Светла Найденова е придобила лиценз за търговски пилот CPL (comercial pilot license) в няколко учебни центъра, чийто надзорен орган самата тя е била, което е абсолютен конфликт на интереси. 

В отговора на Мая Манолова до Тодор Пенев се изтъква: "...Прегледът на предоставените от Вас писмени материали и публично обявените документи по обявения конкурс показва, че със заповедта за обявяване на конкурса е определено, че едно от минималните изисквания за заемане на длъжността е: "... минимум четири години професионален опит или придобит младши ранг III степен в държавната администрация...".  Съгласно протокол N1/15.12.2016 г. на конкурсната комисия не сте допуснат до участие, тъй като в представените от Вас документи липсват доказателства за изискуем професионален опит, без да е конкретизирано на кое от изброените условия за такъв опит не отговаряте. Видно от посоченото от Вас копие на заповед N СП45-55-71/01.10.2012 г. бил сте назначен на длъжност "началник отдел в ГД ГВА, с ранг III младши. Посочените обстоятелства и данни обуславят извода, че в случая отговаряте на алтернативно обявеното изискване към кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, а именно - придобит III младши ранг."

В писмото си Манолова посочва също така, че се е обърнала към главния директор на ГД ГВА Иван Иванов да потърси възможност и предприеме мерки за създаване на условия назначаваните от него конкурсни комисии да извършват своята дейност при зачитане правото на гражданите на добра администрация и за достъп до трудова заетост. Освен това очаква да бъде информирана в разумен срок за предприетите мерки, включително и за неговото решение по отправеното от кап. Тодор Пенев възражение за недопускането му до участие в процедурата. 

С две думи, макар и индиректно, и омбудсманът потвърждава написаното от "БАНКЕРЪ", че постоянно се говори за прозрачност и откритост в управлението и за конкурсното начало при подбора на кадрите в администрацията, а накрая все се избира верният на определена икономическа или партийна линия човек.

Facebook logo
Бъдете с нас и във