Банкеръ Daily

Управление и бизнес

И българските фирми имат "зелени проекти"

"ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД е сключило договор с "Трейс Ипома" АД за цялостното изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за собствено потребление, която ще се монтира на покрив на съществуваща сграда на фирмата поръчител в София. Строително-монтажните дейности по изграждането са приключили и до края на месеца фотоволтаичната система ще бъде пусната в действие, съобщиха от компанията изпълнител. След въвеждане на системата в експлоатация компанията ще оптимизира потреблението на електроенергия с около 900 MWh на година, намалявайки съществено енергийните си разходи.

"Трейс Ипома" АД е сред водещите производители на твърди опаковки и опаковъчни решения в Югоизточна Европа с приложение на продукцията в сектори като хранително-вкусова промишленост, строителство, селско стопанство, медицина, автомобилостроене и други. Компанията, която е клиент на "ЧЕЗ Трейд България" на свободен пазар, с този проект разширява сътрудничеството си с "ЧЕЗ Груп" като възложи изпълнението на енергийно-ефективния проект на "ЧЕЗ ЕСКО".

"ЧЕЗ ЕСКО България", която има портфолио от 55 проекта, част от които в процес на реализация, предлага индивидуални решения до ключ в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, ВЕИ и индустриални системи.

В сътрудничество с другите компании в групата на "ЧЕЗ" в България -  ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро, "ЧЕЗ ЕСКО България" реализира общо 21 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp - от тях 2.5 МWp са вече в експлоатация.

"Топлофикация-Перник" работи по програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, съобщи БТА. Документът е изготвен от множество експерти под егидата на общината, като в програмата са заложени мерки до края на 2021 година.

От дружеството планират новото шламохранилище "Кудин дол" да влезе в експлоатация за предстоящия отоплителен сезон.
В плановете на пернишката "Топлофикация" е и замяна на част от основното гориво - въглища, с биомаса, с което да съдейства за намаляване замърсяването на въздуха. С този горивен микс ще може да се осигури чисто производство, по-голяма гъвкавост, но и да се постигне приемлива цена на услугата.

Припомняме, че на площадката на топлофикацията вече са доставени три газови генератора. "Топлофикация" ще експлоатира генераторите до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври. Съоръженията ще използват като гориво природен газ. Предвижда се те да заработят през май догодина. Когенерационните мощности ще бъдат монтирани в ново хале.

С тези съоръжения ще се намалят влаганите като гориво въглища за една календарна година с до 330 000 тона. Ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс с около 150 000 тона, а ще се намалят и емитираните замърсители от изгаряне на въглища:прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид.
"Топлофикация - Перник" се готви до пет години да премине изцяло на газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във