Банкеръ Daily

Управление и бизнес

И БЕХ вкарва иновациите в българската енергетика

Работна група "Иновации в енергетиката" е създадена в Българския енергиен холдинг (БЕХ) със заповед на изпълнителния директор Валентин Николов. По този начин се цели засилено развитие на иновационния потенциал на енергийните дружества в България, се посочва в съобщение на холдинга. От него става ясно, че основен фокус се поставя върху внедряването на иновативни енергийни технологии, цифровизация и осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия.

Форматът трябва да идентифицира подходящи проектни идеи и ще съдейства в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор в страната ни.

"В състава на работната група са включени представители на енергийните дружества от групата на БЕХ, като се предвижда привличане на заинтересовани страни, участващи в национална, европейска и международна екосистема, с цел обмяна на опит, експертиза, знания, добри практики и ноу-хау в областта на енергийните иновации", отбелязват от енергийния холдинг. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във