Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

И БАНКСЕРВИЗ ОБНОВИ МЕНИДЖМЪНТА СИ

Банксервиз влезе в крак с модните банкови тенденции за месец юни и също обнови мениджърския си екип. Акционерите му освободиха от съвета на директорите Владимир Владимиров - председател на управителния съвет на Пощенска банка, и Кирил Стефанов - член на управителния съвет на БУЛБАНК. Тази година изтече тригодишният им мандат в мениджърския борд на Банксервиз. На общото събрание на дружеството, което се проведе на 19 юни, акционерите му са предложили на двамата банкери да останат в съвета на директорите, но и двамата са отклонили предложението.
За овакантените места са били разгледани три кандидатури - на члена на УС на БУЛБАНК Станислав Георгиев, на изпълнителния директор на Първа инвестиционна банка Йордан Скорчев и на колегата му от банка България Инвест Страхил Виденов. Изборът на акционерите обаче е бил в полза на Георгиев и Скорчев. Твърди се, че в случая не става дума за някакво негативно отношение към Виденов. Просто трите кандидатури били равностойни, но най-много точки събрали тези, които били подложени на гласуване първи - на Станислав Георгиев и на Йордан Скорчев.
В директорския борд на Банксервиз запазват местата си подуправителят на БНБ Божидар Кабакчиев, главният изпълнителен директор на Общинска банка Ваня Василева, колегата й от ОББ Стилиян Вътев, изпълнителният директор на Банка ДСК Виолина Маринова, колегата й от БИОХИМ Цветан Цеков, Александър Цинцарски, управляващ директор на Банксервиз, и изпълнителният му директор Любомир Цеков.
Основен акционер на дружеството, което осигурява междубанковите плащания в България, е БНБ. Тя е собственик на 36.72% от капитала му. Останалите 63.28% са разпределени между 22 търговски банки и 4 клона на чуждестранни кредитни институции.
Цялата печалба на Банксервиз за 2000 г. - 337 хил. лв., ще бъде заделена във фонд Резервен. В сравнение с 1999 г., тя се е увеличила с 41 процента. Според Александър Цинцарски по-добрият резултат през 2002 г. не се дължи на повишени цени за обслужване на банковите разплащания, а на по-големия им обем. През изминалата година средно на ден са извършвани 255 000 плащания, докато през 1999 г. броят им е бил 183 000. Средният размер на междубанковите трансфери е достигнал 220.2 млн. лв. през 2000 г., а година по-рано той е бил 178.8 млн. лева.
Нарастващият брой и обем на плащанията обаче изисква Банксервиз да въведе нова информационна система. Сегашната - БИСЕРА 3, е достигнала максимума на своите възможности - до 275 000 броя операции на ден. Александър Цинцарски смята, че дружеството трябва да внедри новата БИСЕРА 4, която ще има възможност да обработва до 1 млн. операции дневно. Банксервиз вече обяви търг за закупуването на компютърно оборудване, което да осигури работата на системата. Документи са получили фирмите Юнисис, Хюлет Пакард, Ай Би Ем, Компак и Сън. Според Цинцарски победителят в търга ще стане ясен до края на септември 2001 г., а най-късно през януари 2002 г. БИСЕРА 4 ще бъде внедрена. Целта е да се изпревари БНБ, която ще въведе Системата за брутен сетълмент в реално време (СБСРВ), разработвана от компютърния гигант Монтран. Това ще позволи в кратки срокове да се извършат необходимите корекции в БИСЕРА 4, за да се създаде подобреният й вариант БИСЕРА 5. Той ще отговаря на поставените от СБСРВ условия и ще работи паралелно с нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във