Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Хвани се с когото трябва

Кризата е време на изпитание, изисква от мениджърите нови умения и преоценка на бизнес модела на всяка фирма. Но в същото време дава и възможности. Разбира се, това се отнася за тези, които ги търсят и знаят как да ги използват.
Изминалата седмица поднесе няколко възможни изхода от трудностите на сегашните времена. Още един от функциониращите все още 50 бивши приватизационни фонда обаче пое по пътя към небитието -
Индустриална холдингова компания АД - София
тя е учредена в далечната 1996 г. за участие в масовата приватизация. През месец юни тази година акционерът й Борком ЕООД, който притежава дял от 22.78% от капитала на дружеството, недоволен от състоянието му, е поискал ликвидацията му. Той се основава на обстоятелството, че за поредна година компанията приключва с отрицателен финансов резултат. Освен че се наблюдава тенденция загубите на фирмата да растат, липсват и перспективи за развитието й, смятат в Борком.
През последните години холдингът отчиташе само приходи от лихви, което влоши и състоянието му. Компанията приключи първото полугодие на 2011-а със загуба от 23 хил. лева. Отрицателен е финансовият й резултат и в края на първото тримесечие на годината (12 хил.) и през миналите 2010 г. - 29 хил. лв., 2009 г. - 3000 лв., и 2008 - 34 хил. лева.
Предложението за закриването на Индустриална холдингова компания и обявяването й в ликвидация ще се обсъди на свиканото за 22 август извънредно общо събрание на акционерите. Предвижда се процедурата да приключи в срок от 18 месеца след датата, на която в Търговския регистър е обявена поканата до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
Проектът на решение предвижда Георги Богданов, член на съвета на директорите в момента, да бъде избран за ликвидатор на холдинга, за което ще получава възнаграждение в размер на 1200 лв. месечно. Той ще бъде овластен да извършва всички необходими действия за приключване на ликвидацията, като използва всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите.
В дневния ред е и точката за освобождаване от длъжност и отговорност на всички мениджъри - Борис Бояджиев (изпълнителен член), Борком (председател на борда на директорите) и Георги Богданов, за дейността им през периода 1 януари - 22 август 2011 година.
Акционерният капитал на Индустриална холдингова компания е 231 хил. лв. и е разпределен между Борком, в който едноличен собственик е Борис Бояджиев (с дял от 22.78%), Борис Бояджиев (с 24.76%), други юридически лица (с 0.24%) и група физически лица, които са собственици на 52.22% от акциите с право на глас.
Холдинговото дружество притежава акционерни участия в седем дъщерни предприятия. То е едноличен собственик във фирмите за консултантски и счетоводни услуги Менфико и Фименко. Освен тях в Елпром Харманли АД (производство на ел. двигатели) притежава 54.33%, в Индустриален център Искър АД (услуги) - 59.84%, в Химатех АД (производство на химически продукти) - 92.38%, в Индустриален център Тракия АД (производство) - 59.07%, и във Вели Лак АД (услуги) - 67.33 на сто. Инвестициите в тях възлизат общо на 649 хил. лева. Заедно с това холдингът има дял и в асоциираното предприятие Бук Гурково АД (31.80% от капитала му), и още в Дървообработване ВТ АД (0.77%) и в Емка АД - Севлиево (0.01%).
Счетоводният му баланс към 30 юни показва, че дружеството притежава едва хиляда лева в брой. Краткосрочните му вземания са 642 хил. лв. и са само от свързани лица. Докато текущите задължения на компанията са почти двойно по-високи - 1.174 млн., в това число към свързани предприятия - общо 1.127 млн. лева.
Дружеството е наследник на Националния приватизационен фонд Св. Никола АД. През януари 1998 г. се преименува в Индустриален холдинг Св. Никола АД, а от септември същата година носи наименованието Индустриална холдингова компания АД.
Друг подход избра
Инвестор.БГ АД
- една от водещите медийни компания в България. Чрез своите 14 сайта компанията достига до 54% от интернет потребителите в страната (по последни данни на Gemius).
Съветът на директорите на дружеството е определил параметрите по процедурата за обратно изкупуване на собствени акции, която беше гласувана от общото събрание на акционерите на 8 юни тази година. Предвижда се до 3% от основния капитал, или до 43 160 броя акции, да се върнат в портфейла на компанията през 2011 година. Още толкова ще бъдат изкупени и през 2012 година.
Минималната цена на обратното изкупуване е 12 лв. за акция, а максималната - 14 лева. Процедурата започна да тече от 12 юли и ще приключи в края на годината.
Ако планираното количеството се изчерпи преди крайния срок за обратното изкупуване, то ще бъде прекратено като успешно приключено, съобщават още от фирмата. Лицензираният инвестиционен посредник Карол АД ще консултира процедурата, като брокерът ще изкупува акции както на регулиран, така и на извънрегулиран пазар.
Обратно изкупените акции ще се използват от медийната група в сделки за придобиването на нови интернет сайтове, става ясно от съобщението, публикувано чрез Бюлетин Investor.bg. Трябва да се има предвид, че не всяка фирма е способна да направи обратно изкупуване по всяко време - за целта тя трябва да има достатъчно свободни средства. За целта Инвестор.БГ привлече общо 2.97 млн. лв. от увеличението на капитала си в началото на тази година.
Като стъпка в изпълнение на плановете си Инвестор.БГ придоби портала за имоти Imoti.net. Сделката бе приключена на 27 юни, а купувачът стана собственик на марката, на базата данни и на софтуера на портала. Към портфейла на интернет компанията бяха добавени и сайтовете Аz-jenata.bg, Аz-deteto.bg и сайтът за трета възраст LudiMladi.bg, след като взе 100% от капитала на медийната компания Аз Медиа ЕООД. По сделките е платено в брой и чрез акции от капитала на Инвестор.БГ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във