Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Хотелиерите ще кандидатстват за енергийно обновяване на нежилищни сгради

До края на годината туристическият бизнес ще може да кандидатстване по мерките за енергийно обновяване на нежилищни сгради. От Министерството на турза поясниха, че допустимите бенефициенти са микро/малки, средни и големи предприятия при най-много 50% интензитет на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Планираният по мерките ресурс е в размер на 617.7 млн. лева само от Механизма за възстановяване и устойчивост без допълнителното национално и частно съфинансиране.

Заедно с това в следващите два месеца Министерството на туризма ще разпространи информационна брошура с актуалната информация за хотелиерите относно активните програми, по които ще могат да кандидатстват. 

По тази тема разговаряха и заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, служебният министър на туризма д-р Илин Димитров и на иновациите и растежа Александър Пулев. Те обсъдиха и възможностите за финансиране на  туристическия бранш по Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. В тази връзка по предложение на министъра на туризма беше решено експерти от Министерски съвет и от ресорните министерства да обединят усилия и да подготвят разяснителна информация за възможностите и сроковете за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и по европейските и оперативните програми. Всяко едно от министерствата ще излезе със свое становище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във