Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Хотелиерите намаляват цените, за да спасят бизнеса си

През следващия един месец 49.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства.

През януари 49% от анкетираните управители на местата за настаняване отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец. Това сочи статистика на Националния статистически институт.

През януари 51% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.5% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 24.7% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ - 17.6%, и „освобождаване/съкращаване“ - 13.6%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 9.7% от мениджърите, 7.7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 5.3% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 32.2% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Намаление в приходите от дейността си през януари спрямо предходния месец са отчели 49% от анкетираните управители, докато при 37.9% няма промяна.

През следващия един месец 49.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 27.7% няма да могат да се справят сами, а 22.3% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 43.9% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 37.0% от тях смятат да продължат да работят, 15.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.6% прогнозират да я прекратят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във