Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Хората искат по-високи данъци за богатите

Мнозинството от хората в богатите страни са съгласни да облагат богатите хора повече и изразява широка подкрепа за изграждането на социална държава в повечето страни, сочи проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Във всички 21 изследвани страни повече от половината от анкетираните изразяват съгласие по въпроса: "Трябва ли правителството да облага богатите повече, отколкото в момента, за да бъдат подкрепени по-бедните?". В проучването обаче не е посочена точна дефиниция на понятието "богат".

По-високото данъчно облагане на богатите се е превърнало в политическа стратегия в много богати страни, сред които САЩ и Франция. Подкрепата е най-висока в Португалия и Гърция - близо 80% в сравнение със средно 68%, заяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Проучването на 22 000 души от парижкия форум за възприемане на социалните и икономическите рискове също разкри дълбоко недоволство от социалните политики на правителствата, които според мнозина са определени като недостатъчни. Средно 20% от анкетираните са заявили, че биха могли лесно да получат обществени помощи, ако е необходимо, докато 56% смятат, че ще бъде трудно да получат обезщетения, посочват данните от изследването.

Хората са изразили силна загриженост относно достъпа до доброкачествени дългосрочни грижи за възрастни хора, както и за жилищни и здравни услуги. Те отбелязват също факта, че не получават полагащия им се дял от това, което са платили в системата. От анкетираните, само жителите на Канада, Дания, Норвегия и Холандия считат, че техните правителства се вслушват в мнението им.

"Тази нагласа я има сред повечето социални групи и не се ограничава само до тези, които се считат за изоставени" е изводът от анализа на резултатите от проучването. Усещането за несправедливо отношение е било по-високо сред високо образованите и домакинствата с високи доходи.

Мнозинството от хората искат тяхното правителство да вземе мерки по въпроса. Повечето хора посочват като най-важен приоритет по-добрите пенсии, а 54% казват, че тази промяна ще ги накара да се чувстват по-икономически сигурни. На втора позиция сред уязвимите сфери се отбелязва здравеопазването с 48%, а около 37% подкрепят инициирането на гарантирано основно обезщетение за доходи.

Изразеното желание за по-високо облагане на богатите хора привлече международен интерес от страна на политиците, но все още предстои да бъде обсъдено на национално ниво, съобщава "Reuters".

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна икономическа организация на развитите държави с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия. Това е форум за страните приемащи принципите на представителната демокрация и пазарната икономика, който дава пространство за сравняване на политическия опит, търсене на отговори на чести проблеми, идентифициране на добрите практики и координиране на вътрешно държавните и международните политики на неговите членове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във