Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Холандия е вратата за чуждестранните инвестиции у нас

За първи път от началото на 2019 година нетният поток на преките инвестиции в страната през януари-юни, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 457.1 млн. евро (0.8% от БВП3), като е по-голям с 304.5 млн. евро от този за януари - юни 2018 г. (положителен в размер на 152.6 млн. евро, 0.3% от БВП). Това показват обявените предварителни данни на БНБ за платежния баланс за първите шест месеца на настоящата година. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари - юни 2019 г. са от Германия (125 млн. евро), Великобритания (119.3 млн. евро) и Холандия (101.7 млн. евро).

За миналата година обаче нетните инвестиции от Холандия в България са 1.26 млрд. евро и 1.58 млрд евро за 2017-а. До края на 2018 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции от тази страна у нас възлиза на 7.8 млрд. евро, с което страната се нарежда на първо място по размер на ПЧИ в България.

За периода от 2008 г. до момента има пет проекта сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на холандски инвеститори. Сред тях е на "Експириън България" ЕАД (дъщерна компания на Experian Scorex BV) извърши оптимизиране и развитие на бизнес процесите и високотехнологичните решения в офиса си в София. Сертификат има и "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз" ЕООД (дъщерно дружество на Coca-Cola CC Beverages Holdings II B.V.) използва инвестиционния си проект "Омега" за разширяване дейността на "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД в България. По този начин се осигуряват висококачествени услуги в областта на човешките ресурси и финансите за бизнеса на "Кока-Кола Хеленик" в 28 страни от групата.

Предимството на малката страна в Западна Европа идва както от прословутата холандска практичност, така и от една абревиатура - B.V. (Vennootschap Met Beperkte Aansparkelij kheid - правна форма, означаваща дружество с ограничена отговорност), с което се означава формата на собственост на регистрираните в Холандия определени видове фирми от други страни. Държавата не е класически пример за страна с офшорна юрисдикция*, но от години също предоставя възможността за създаване на дружества, които при определени условия се ползват от данъчни облекчения.

Това прави "страната на лалетата" привлекателна за големите международни компании, които имат дейност и клонове в целия свят. Типичен пример в това отношение е европейският клон на "Гугъл". В последните години и български фирми също избират Холандия, за да скътат някой и друг лев от печалбите си или собствеността върху някоя компания например. Статистиката на БНБ подрежда инвестициите у нас според мястото на регистрация на фирмите. Това пък прави трудно да се отчете каква част от всички холандски вложения в България са на "истински" фирми от Холандия или на такива, които са ползвали страната само като пощенска кутия. Примерите у нас не са малко - "Лукойл Нефтохим Бургас", "Метро Кеш енд Кери България", "Алстром Пауър България" и други фирми, които присъстват у нас чрез холандски дружества и именно тези инвестиции правят Холандия инвеститор номер 1 в България.

Трябва да отбележим, че и търговско икономическите отношения между България и Холандия се развиват по възходяща линия. От 2012 г., когато прескочиха границата от един милиард евро, стокообменът всяка година расте. а миналата година достигна рекордните 1.994 млрд. евро, като повишение има и при вноса и при износа. За съжаление търговското салдо е отрицателно за нашата страна.

Това е така, тъй като Кралство Холандия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

През 2018 г. износът за "страната на лалетата" е в размер на 774.3 млн. евро, или със 17.1% ръст, в сравнение с 2017-а. Вносът от кралството е на стойност 1.22 млрд. евро и с 9.8% ръст на годишна база. Салдото е отрицателно за България и е на стойност минус 445.8 млн. евро. Стокообменът общо възлиза на 1.99 млрд. евро. Холандия се нарежда на осмо място в износа и на девето място във вноса сред търговските партньори на България.

Водещи стоки в износа за Холандия през миналата година са: семена от слънчоглед (13.05%), биодизел (10.08%), семена от рапица или рапица (6.51%) и медикаменти (5.8%). От Холандия са внасяни основно електрически апарати за телефония (10.9%), биодизел и смеси от биодизел (7.42%), медикаменти (4.71%) и кръвни продукти (4.34%), пътнически автомобили (3.79%) и други.

Разбира се в областта на туризма има още какво да се желае. Между правителствата на двете страни няма действащи спогодби и споразумения за сътрудничество в този сектор. През миналата година 126 066 туристи от Нидерландия са посетили България. С този показател се отчита спад от минус 6.9% в сравнение с 2017-а и страната заема десето място сред страните членки на ЕС по брой чуждестранни туристи у нас. През същия период общо 71 339 българи са осъществили пътувания в "страната на лалетата", с което се отчита ръст от 12,2% ръст спрямо 2017 г. и страната заема 15-то място като туристическа дестинация за българските граждани.

Кралство Нидерландия (на нидерландски: Koninkrijk der Nederlanden) или само Нидерландия (Nederland), наричана също Холандия, е държава, конституционна монархия, разположена в Северозападна Европа и включваща и някои територии и извън Европа (Аруба, Бонер, Кюрасао, Сент Мартен, Сент Еустациус, Саба).

Под името Нидерландия може да се разбира страната - само европейската част на държавата (която граничи на север и запад със Северно море, на юг с Белгия и на изток с Германия), докато с пълното име Кралство Нидерландия се обхваща цялата държава, тоест страната заедно с отвъдморските територии.

Холандия е сред най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина страни в света. Известна е със своите диги, вятърни мелници, дървени обувки, лалета и осезаема толерантност в обществото. Либералната ѝ политика често се споменава зад граница. Страната е домакин на Международния съд и други международни организации.

Както е записано в конституцията, официалната столица (hoofdstad) на кралството е Амстердам, а Хага (Den Haag или 's-Gravenhage) е административната столица, където се намират правителството (regeringszetel), дворецът на монарха (residentie), както и повечето чуждестранни посолства. Най-големият град е Амстердам.

Мнозинството жители на страната, особено от южните провинции Лимбург и Северен Брабант, са против използването на названието "Холандия" за цялата страна.

 

* С помощта на една правилно структурирана офшорна компания могат да се постигнат следните предимства: защита на собственост, анонимност и конфиденциалност, оптимизация на разходи, облекчени изисквания на отчетност и ниско ниво на бюрокрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във