Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХЮЛЕТ-ПАКАРД (БЪЛГАРИЯ) ЩЕ ИЗГРАЖДА МАКЕДОНСКАТА СИСТЕМА ЗА МЕЖДУБАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

На втория за македонците работен ден от новата 2001 г. - 10 януари, Хюлет-Пакард (България) сключи договор с Националната банка на Република Македония за доставката, внедряването и поддържането на модерната система за междубанкови разплащания в реално време. Той бе подписан от генералния директор на Хюлет-Пакард (България) Саша Безуханова и от гуверньора на македонската Национална банка Любе Трпевски.
Западната ни съседка ще е една от първите в региона с подобна технологична система. Сега всички разплащания между стопанските субекти в страната минават през т. нар. Завод за платен промет (Институт за разплащания), а търговските банки осъществяват единствено плащанията за населението. След 1 юли 2001 г. обаче, когато се очаква новата система да заработи, всички големи междубанкови разплащания ще минават през Централната банка на Македония, което ще й даде възможност да следи ликвидността в банковия сектор и да управлява по-ефективно риска в тази сфера. По-малките разплащания ще се осъществяват през преструктурирания в клирингова къща Завод за платен промет.
Проектът е за 1.6 млн. евро, като 600 хил. от тях ще бъдат осигурени по програмата ФАР на Европейския съюз, а останалите 1 млн. - от Македонската централна банка. Конкурсът за изграждането на системата за междубанкови разплащания в Македония бе обявен в края на август 2000 година. Оферти подадоха пет фирми, сред които и Лоджика (Англия) и Компак Къмпютърс (Унгария), но победител стана дъщерната структура на Хюлет-Пакард в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във