Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ПРОБИ В МАКЕДОНИЯ

Хюлет-Пакард България, която неотдавна загуби надпреварата с Монтран за изграждане на Системата за брутен сетълмент в реално време към БНБ, на 15 август завърши успешно създаването на такава технология за нуждите на Македонската централна банка. Това е своеобразен успех за българския офис на американската компютърна корпорация, тъй като за пазара в Македония по принцип отговаря не българският, а гръцкият офис на Хюлет-Пакард. Причината ние да станем изпълнител на проекта беше да се използват по-добрите фирмени специалисти у нас, които имат опит в изграждането на такива проекти - заяви за в. БАНКЕРЪ Милена Михайлова, отговорник за връзките с медиите в софийската централа на фирмата. Тя добави, че по изграждането на технологията за междубанкови разплащания са работили само български изпълнители.
Изпитателният срок от внедряването на системата за брутен сетълмент в реално време към централна банка в югозападната ни съседка завърши на 15 август. Така проектът беше изпълнен в рекордно кратки срокове за едва пет месеца. За сравнение намеренията на компанията Монтран са да приключи аналогичната система към Българската народна банка за около една година. Краткият срок за изпълнение на проекта в Република Македония се дължи и на ограничения брой търговски банки в страната - те са 22.
Българските компютърни специалисти са работили в изключително трудни условия, поради нестабилната политическа обстановка в страната през последните месеци.
Централната банка на Република Македония обяви конкурса за изграждане на система за брутен сетълмент в реално време през август 2000 година. Документация за участие в търга тогава купиха 35 фирми, от които 5 подадоха оферти. Сред тях освен Хюлет-Пакард България бяха компании като Компак, чрез своя унгарски офис и Логика, която участва и в надпреварата за системата на нашата централна банка. Договорът с българската компания е сключен на 10 януари 2001 г., след като нейната оферта е обявена за най-изгодна от финансова и от технологична гледна точка. Стойността на цялостния проект е 1.58 млн. евро, от които 1.46 млн. евро са отпуснати от Европейския съюз по програмата ФАР. Останалите средства са поети от македонската национална банка. Договореностите между двете институции включват и да бъде доставено оборудването, да се внедри системата и да се поддържа четири години. Подизпълнители при изграждането на банковата технология са шведската компания Си Ем Ей, която е създавала специализирания софтуер, и македонската фирма Хермес Плюс, която пък ще доставя и поддържа хардуера. Това е третата система за брутен сетълмент в реално време, която е изградена от Хюлет-Пакард, след спечелените проекти в Русия и Южна Африка и първата, изпълнена от българския офис на американската корпорация.
В момента технологията свързва двадесет и двете търговски банки в Македония, клиринговата къща и националната банка. Очаква се тя да заработи с пълен капацитет през есента, когато ще бъде либерализиран режимът за откриване на фирмени сметки. Това ще позволи потокът от фирмени разплащания да преминава през системата за брутен сетълмент. Пак през есента към нея ще бъдат включени Централният депозитар на Македония, както и Министерството на финансите, които се очаква да бъдат сред основните клиенти на мрежата за междубанкови разплащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във